กนอ. ถกคณะทำงานฯ ทำแผนแก้ปัญหาน้ำท่วม นิคมบางปู

กนอ. ถกคณะทำงานฯ ทำแผนแก้ปัญหาน้ำท่วม นิคมบางปู

“วิริศ” ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมบางปูและพื้นที่โดยรอบ พร้อมเร่งจัดทำแผนป้องกันน้ำท่วมและรับมือฤดูฝนปี 65 ทั้งระยะสั้นและระยะกลาง

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบ ที่มีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคกลาง เป็นประธานการประชุม 

นอกจากนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบแบบบูรณาการทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง 

ทั้งนี้ กนอ. ได้รายงานถึงมาตรการและการบริหารจัดการต่างๆ อาทิ การเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำ และเสริมคันดินในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง การบำรุงรักษาเครื่องสูบระบายน้ำและระบบควบคุมตามแผนงานทุกเดือน 

การลดระดับน้ำทุกสถานีให้อยู่ระดับต่ำที่สุดตั้งแต่ต้นปี 2565 เพื่อพร้อมรองรับปริมาณน้ำฝน การติดตามปริมาณน้ำฝนและพยากรณ์อากาศทุกสัปดาห์สื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทุกวันกับผู้ประกอบการที่อาจได้รับผลกระทบ รวมถึงชุมชนโดยรอบด้วย และเตรียมการกรณีเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม

นอกจากนี้ กนอ.ยังรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่ กนอ.กำลังดำเนินการอยู่ ประกอบด้วย 

1.ลดการระบายน้ำจากนิคมอุตสาหกรรมบางปูออกสู่คลองสาธารณะด้านทิศเหนือ (คลองหกส่วน) และทิศตะวันออก (คลองลำสลัด) 2. การระบายน้ำจากรางระบายน้ำในซอยต่างๆ ของพื้นที่ส่วนใหญ่ ยกเว้นพื้นที่เขตประกอบการเสรี และสูบระบายลงสู่คลองชายทะเล 

3.ปิดจุดอ่อนบริเวณแนวขอบคันดินของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูที่มีระดับต่ำ เพื่อป้องกันน้ำจากภายนอกไหลเข้าพื้นที่ และ 4.ระบบป้องกันน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่เขตประกอบการเสรี โดยมีเขื่อนล้อมรอบพื้นที่เขตประกอบการเสรี และมีสถานีสูบระบายน้ำออกสู่คลองลำสลัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมจึงมีมติให้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมแบบครบวงจรนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2565 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลา 2 ปี 

"อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้จำเป็นต้องใช้มาตรการเดิมที่ใช้ในปี 2564 ก่อน แต่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำในคลองลำสลัด และคลองหกส่วนให้มากที่สุด รวมถึงระบายน้ำลงสู่คลองชายทะเลด้วย ดังนั้น ในอนาคตจำเป็นต้องร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างนิคมอุตสาหกรรมบางปู กรมชลประทาน และท้องถิ่น"