ศรีสะเกษดัน ’ทุเรียนภูเขาไฟ’ สู่ครัวโลก

หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมร่วม นักธุรกิจคนรุ่นใหม่ (YEC ) ศรีสะเกษ ทำแผนเสนอนายก ตู่ ชูทุเรียนภูเขาไฟสู่ครัวโลก ดันศรีสะเกษเป็นเมืองกีฬาเต็มตัว พร้อมหนุนเปิดชายแดนไทยกัมพูชาช่องสะงำ

นายสฤษฎ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ, นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ เลขาธิการหอการค้าฯ และ นางสาว เพชรรัตน์ สุริยาเรืองฤทธิ์ ประธาน YEC ศรีสะเกษ ร่วมเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา การดำเนินงาน ตลาดนัดถนนคนเดินมารี - หนองแคน ในทุกวันอาทิตย์ช่วงเย็น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดอยู่ในขณะนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ค้าขายสินค้าทุกชนิด และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งมีทั้งหมด 725 ล๊อค โดยนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 จนถึงเดือนธันวาคม 2564 ได้ทำการปิดตลาดไปในช่วงเดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 หนัก ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และทั่วประเทศไทย โดยในที่ประชุมสมาชิกได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาด้านธุรกิจโดยภาพรวมของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ลงไปสู่ประชาชนโดยตรง ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ จะมีจุดเด่นในหลายเรื่อง ด้านวัฒนธรรมของชน 4 เผ่า ก็สามารถพัฒนารายได้จากอาชีพ อาหาร และวัฒนธรรมได้

นายสฤษฎ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตลอดระยะ 1 ปีที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมพัฒนาสังคมในแทบทุกด้านร่วมกับ YEC โดยผ่านผุ้บริหารกรมการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเวทีทุกเวทีของการประชุม เพื่อเสนอแนวความคิดในด้านธุรกิจตามภารกิจของหอการค้า และนักธุรกิจรุ่นใหม่ ภายใต้ชื่อ YEC เพื่อส่งผลของงานลงสู่ชุมชน หมู่บ้าน ร่วมสร้างแนวคิดกับหมู่บ้าน ตำบล นำอัตลักษณ์ของชุมชนออกมาสู่โลกภายนอกเพื่อสร้างการรับรู้ ผ่านเทคโนโลยี ของนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ อย่างเช่นแอพิเคชั่น ลาย เฟสบุ๊ค ยูทูป เพื่อนำพาชุมชนสู่การสร้างรายได้ จากผลิตภัณฑ์ของตนเอง จากชาวโลก ผ่านสื่อออนไลน์ อย่างเช่นที่ผ่านมา ได้นำทุเรียนภูเขาไฟ ออกสู่โลกภายนอก ว่าศรีสะเกษ มีทุเรียนภูเขาไฟ ที่อร่อยที่สุดในโลก ซึ่งเมื่อทุกคนได้ทดลองทานทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ก็ยอมรับคำนี้ นำมาซึ่งการนำท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา มาเยือนจังหวัดศรีสะเกษ มาทดลองทานทุเรียน และวันนี้เราก็จะนำเสนอทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษสู่ครัวโลก นำเสนอศรีสะเกษเป็นเมืองกีฬาอย่างเต็มตัว นำเสนอเมืองศรีสะเกษ ที่มีเนื้อวัว หรือ โคขุน ที่ดีที่สุดเทียบเท่าโคจากต่างประเทศ เพราะเกษตรกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ มีการจัดการที่มี มีฟาร์มที่สมบูรณ์ มีเนื้อโควากิวศรีลำดวนศรีสะเกษ มีการเลี้ยงวัวมากที่สุดเป็นอันดับ 5 ของไทย และวันนี้ท่านผู้ว่าศรีสะเกษ ก็เลยเรียกว่า อะไรอะไรก็ดีที่ศรีสะเกษ พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้พูดถึง การเสนอให้นากยรัฐมนตรี มีประกาศมาให้จังหวัดศรีสะเกษ เปิดพรมแดนระหว่างไทย กับ กัมพูชา ผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ หรือช่องทางอื่นๆ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นี้ พร้อมกันด้วย