ไทม์ไลน์กลโกงเงิน สหกรณ์กระทรวงเกษตรฯ

ไทม์ไลน์กลโกงเงิน  สหกรณ์กระทรวงเกษตรฯ

สหกรณ์ คือระบบเชื่อใจ หลายครั้งจึงมีปัญหาฉ้อโกงเกิดขึ้น แม้แต่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด ที่ตรวจพบความผิดปกติ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลแต่เบื้องต้นพบว่าความเสียหายน่าจะเกิน 200 ล้านบาท

สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรฯ ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เป็นนิติบุคคล ภายใต้การบริหารงานของ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 มีสุภาพร พิมลลิขิต ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน ทั้งนี้ การตรวจพบการทุจิตเกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ผลักดันให้สหกรณ์กระทรวงเกษตรฯ นำระบบออนไลน์มาให้บริการกับสมาชิกได้ตรวจสอบข้อธุรกรรมกับสหกรณ์ เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2565

 

ไทม์ไลน์กลโกงเงิน  สหกรณ์กระทรวงเกษตรฯ

มีสมาชิกหลายรายแจ้งว่า ข้อมูลจำนวนเงินในบัญชีเงิน ฝากออมทรัพย์พิเศษของระบบสมาชิกออนไลน์มีจำนวนเงินน้อยกว่าข้อมูลในสมุดบัญชีคู่ฝากที่สมาชิกมาทำ ธุรกรรมกับสหกรณ์เป็นจำนวนมาก และได้มายื่นเรื่องขอตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2565 เรื่อยมา

ซึ่ง สุภาพร ระบุในสารที่ส่งถึงสมาชิก ผลตรวจเบื้องต้นพบว่ามีการปลอมลายมือชื่อสมาชิกถอนเงินและบันทึกข้อมูลในสมุดบัญชีคู่ฝากเท็จ แต่ในส่วนของรายการอื่น เช่น มูลค่าหุ้น การกู้เงิน เป็นต้น ยังไม่พบความผิดปกติ

รวมทั้งให้สมาชิกทุกคนตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นจากระบบสมาชิกออนไลน์เปรียบเทียบกับสมุดบัญชีคู่ฝาก หากไม่ตรงกันให้ยื่นคำร้องขอตรวจสอบโดยด่วน เพื่อพิจารณาคืนเงินฝากของสมาชิกให้ ครบตามจำนวนพร้อมดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ต่อไป

นอกจากนี้ สหกรณ์ได้รวบรวมหลักฐานในเบื้องต้นเพื่อดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่อง การฝาก-ถอน และผู้จัดการในฐานะผู้บังคับบัญชา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องสงสัย ตลอดจนบริวาร เพื่อยึดอายัดทรัพย์

อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าว ไม่เป็นที่เชื่อมั่นของสมาชิกเท่าที่ควร เมื่อสหกรณ์กระทรวงเกษตรฯเปิดทำการในเช้าวันที่ 4 เม.ย. ที่ผ่านมาพบว่ามีสมาชิกรอถอนเงินออกจาบัญชีจำนวนมาก ส่งผลให้ทางสหกรณ์ต้องออกประกาศให้ลงทะเบียนถอนไว้บัญชีละไม่เกิน4 แสนบาทเท่านั้น โดยสหกรณ์จะตรวจสอบบัญชีแล้วโอนเงินให้ภายหลัง

ในขณะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าไปตรวจสอบปัญหา และมีคำสั่งให้ปิดทำการสหกรณ์กระทรวงเกษตรฯ ตั้งแต่วันที่5-6 เม.ย. นี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการเงินของสมาชิก100 % และให้เปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 7 เม.ย. นี้

มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรณีการทุจริตเงินฝากสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด นั้นได้สั่งการให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รวบรวมรายละเอียดทั้งหมดภายใน 2 วันโดยจะเรียกประชุมกรรมการสหกรณ์ทั้งหมดพร้อมด้วยปลัดกระทรวงเกษตรฯหารือพร้อมกันในวันที่ 6 เม.ย. นี้ที่กระทรวงเกษตรฯ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดนำเรื่องเข้าดำเนินคดีทันทีเพื่อเอาผิดกับการทุจริตครั้งนี้อย่างถึงที่สุด

“สะท้อนให้เห็นว่า การบริหารจัดการยังมีช่องโหว่ วันที่ 6 เม.ย. เจอกันแน่นอนวันหยุดก็ต้องมาชี้แจง ขอให้กรรมการทุกคน หรือสมาชิกถ้าอยากมาก็มาฟังได้พร้อมกันเพราะเป็นสิทธิประโยชน์ที่ทุกคนต้องปกป้อง”

        วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นำรายงานการตรวจสอบสหกรณ์มาชี้แจงเนื่องจากได้สั่งเป็นนโยบายไว้ให้สแกนทุกสหกรณ์ไม่มีการละเว้นเพื่อป้องกันการทุจริตซึ่งหากพบว่าไม่ดำเนินการจะดำเนินการขั้นตอนของราชการทันที

      “นอกจากนั้นจะเตรียมแก้คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ กำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต้องมีการวางระบบตรวจสอบการเงินให้ทันสมัยสมาชิกตรวจสอบได้ตลอดเวลา “