สั่งปิด อาคเนย์ประกันภัย -ไทยประกันภัย เหตุผู้ถือหุ้นใหญ่ยันไม่เพิ่มทุน

สั่งปิด อาคเนย์ประกันภัย -ไทยประกันภัย เหตุผู้ถือหุ้นใหญ่ยันไม่เพิ่มทุน

คปภ.เผย รมว.คลัง กระทรวงการคลังมีคำสั่งเพิกถอนธุรกิจ “อาคเนย์ประกันภัย" - "ไทยประกันภัย” มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย.65 เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ให้กองทุนประกันวินาศภัย เข้ามาดูแล เผยสองบริษัทมีสินไหมค้างจ่าย ประกันภัยโควิดกว่า 1.8 หมื่นล้านบาท

 นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. 2565

ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 670/2565 และคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 671/2565 ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะเข้ามาเป็นผู้ชำระบัญชีและดำเนินการจ่ายเคลมสินไหมให้กับผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสองบริษัท 

 

 

สั่งปิด อาคเนย์ประกันภัย -ไทยประกันภัย เหตุผู้ถือหุ้นใหญ่ยันไม่เพิ่มทุน

สาเหตุผู้ถือหุ้นใหญ่ยังยืนยันไม่สนับสนุนเงินเพิ่มทุนต่อเนื่อง ทำให้มีผลกระทบต่องบการเงินทั้งสองบริษัทเป็นอย่างมาก มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน และไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามกฎหมาย และมีสินไหมค้างจ่ายประกันภัยโควิดอีกเป็นจำนวนมาก อาคเนย์ประกันภัยมีสินไหมค้างจ่าย 1.35 หมื่นล้านบาท และไทยประกันภัย มีสินไหมค้างจ่าย 4.6 พันล้านบาท รวมเป็น 1.81 หมื่นล้านบาท   

ขณะเดียวกันยังมีกรมธรรม์ประกันภัยโควิดของทั้งสองบริษัทที่มีผลบังคับใช้อยู่ 1.1 ล้านกรมธรรม์  เบี้ยประกันเฉลี่ย 400 -500 บาทต่อกรมธรรม์ และกรมธรรม์จะทยอยสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งหมดสิ้นเดือนมิ.ย.2565 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ต้องทำอย่างไรหากคปภ.ปิดกิจการ "อาคเนย์ฯ-ไทยประกันภัย"

"กรมธรรม์ประกันโควิดส่วนที่เหลือจะถูกถ่ายโอนไปยังกองทุนประกันวินาศภัย และในวันจันทร์นี้จะหารือกับบริษัทประกันภัย จำนวน 15 บริษัท เป็นบริษัทประกันวินาศภัย 10 บริษัท และประกันชีวิต 5 บริษัท เข้ามาดูแลกรมธรรม์ไม่ใช่โควิดที่เหลือ 269 รายหรืออาจจะมีการเจรจาคืนเบี้ยประกัน หลังจากโอนพอร์ตประกันอัคคีภัย และประกันรถยนต์ไปยังอินทรประกันภันแล้วที่ยินดีจะรับโอน รวมถึงประกันภัยโควิด โอนไปยังทิพยประกันภัย จะต้องเปลี่ยนความคุ้มครองเป็นโคม่าและแนวทางที่ผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติต่อไปซึ่งจะเป็นไปในแนวทางเดียวกับสองบริษัทประกันภัยที่ปิดไปก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ คปภ. และกองทุนประกันฯ จะเร่งหาทางดูแลต่อไป สำหรับสถานะกองทุนประกันวินาศภัยมีสภาพคล่อง 5,000-7,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมพร้อมหากู้ยืมเงินเข้ามาเพิ่มเติม จากธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารออมสิน เพื่อบริหารจ่ายเคลมพี่น้องประชาชนให้เพียงพอ

แนวทางความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเดือดร้อน ให้ติดต่อคปภ.ในพื้นที่ ประสานงานไปยังกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อดูแลคุ้มครองตามสิทธิผู้ประกอบการต่อไป 

-ไม่มีเคลม หากจะขอคืนเบี้ยประกัน จะได้เบี้ยตามส่วนที่เหลือความคุ้มครองอยู่
-มีเคลม ยื่นแจ้งเคลมในระบบ คปภ.                                                              -มีเคลม และเคยยื่นแจ้งเคลมในระบบของบริษัทประกันทั้งสองไว้แล้ว ขอให้มานำหลักฐานมาแจ้งในระบบคปภ. ใหม่อีกครั้งหนึ่ง