“อาคม”แจงเหตุเก็บภาษีที่ดินเต็ม100%เพราะท้องถิ่นต้องใช้งบพัฒนา

“อาคม”แจงเหตุเก็บภาษีที่ดินเต็ม100%เพราะท้องถิ่นต้องใช้งบพัฒนา

“อาคม”ยอมรับประชาชนต้องแบกรับภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังสิ้นสุดมาตรการลดหย่อนในปี 64 แจงเหตุจำเป็นเพราะท้องถิ่นต้องนำรายได้ที่สูญเสียไปปีละ 3.5 หมื่นล้านไปพัฒนาระบบสาธารณูปโภครองรับการเติบโตของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาฯ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า เรื่องภาระภาษีที่เกิดจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่รัฐบาลไม่มีนโยบายลดหย่อนให้ในปีนี้นั้น ยอมรับว่า มีผลกระทบต่อประชาชนอยู่บ้าง แต่ขอเรียนว่า ในปี 2563-64 นั้น เราได้ลดอัตราภาษีลงจำนวน 90% จากที่เคยเก็บ 100 บาท ในปี 2562 ก็จะจัดเก็บเพียง 10%

ทั้งนี้ อัตราภาษีที่จัดเก็บนั้น จะจัดเก็บตามประเภทของที่ดิน เช่น ที่ดินเพื่อการเกษตร ที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งอัตราจะแตกต่างกันตั้งแต่ 0.01% ขึ้นไป ถึง 0.1%

“ในปี 2563-64 นั้น เราลดให้ 90% ฉะนั้น ผู้ที่เสียภาษีจะเสียแค่ 10% ของอัตราที่จ่าย อย่างไรก็ตาม ในกฎหมายปี 2562 นั้น เนื่องจาก เป็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่จากภาษีโรงเรือน กรณีที่การประเมินมีภาระภาษีที่สูงกว่า เขาก็มีการคำนวณให้ลดลง ฉะนั้น อยากให้ศึกษาในรายละเอียด”

เขากล่าวว่า การออกมาตรการลดหย่อนภาษีดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาทิ กลุ่มโรงแรม หรือ ภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อให้มีสภาพคล่องเข้าไปเสริมในธุรกิจตัวเอง แต่ในปี 2565 เราไม่ลดอัตรา 90%ให้ ก็หมายความว่า รัฐบาลจะจัดเก็บตามกฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลที่สำคัญว่า รายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น เป็นรายได้ของท้องถิ่น ซึ่งการลดภาษีดังกล่าวทำให้รายได้หายไปราวปีละ 3.5 หมื่นล้านบาท เมื่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการเติบโต ท้องถิ่นก็จะไม่มีเม็ดเงินเข้าไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

“จะสังเกตว่า สินเชื่อที่โตนั้น จะโตในต่างจังหวัด 2-3 จังหวัด เช่น สมุทรปราการ กรุงเทพ ชลบุรี เมื่ออสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตแล้ว สิ่งที่ตามมา คือ ความต้องการในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและระบบสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็เป็นภาระหน้าที่ของท้องถิ่นที่ต้องจัดการในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะ น้ำเสีย ต่างๆที่ออกมาจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และ อสังหาริมทรัพย์ เมื่อเงินก่อนนี้หายไป ขีดความสามารถในการพัฒนาหรือการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคก็ลดน้อยลงไปด้วย ฉะนั้น เมื่อเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวแล้ว รัฐบาลก็จำเป็นที่จะทยอยเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”