สงขลาแจ้งเกิดไอศกรีม ‘กัญชา-กระท่อม’

มีแนวคิดจะต่อยอดพืชกัญชาและกระท่อมให้เป็นผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรที่ให้คุณค่า จึงทดลองทำไอศกรีมเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม

เจ้าของวิสาหกิจชุมชนฟาร์มครูหวัด หนึ่งในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฟาร์มขวัญ จังหวัดพัทลุง ภัทธาวรรณ เปล่งอรุณ ระบุ มีแนวคิดจะต่อยอดพืชกัญชาและกระท่อมให้เป็นผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรที่ให้คุณค่า จึงทดลองทำไอศกรีมเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม มีทั้งไอศครีมกัญชาและไอศครีมกระท่อม ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก