"กองทุนน้ำมัน" ตรึงดีเซล 30 บาทถึงสิ้นเดือนเม.ย.65 ก่อนขยับเพดานหาร2

"กองทุนน้ำมัน" ตรึงดีเซล 30 บาทถึงสิ้นเดือนเม.ย.65 ก่อนขยับเพดานหาร2

"กองทุนน้ำมัน" ตรึงดีเซล 30 บาทถึงสิ้นเดือนเม.ย. 65 ก่อนขยับเพดานอุดหนุนครึ่งราคา จ่อขยับราคาก๊าซแอลพีจี เดือนละ 15 บาทต่อถัง ตั้งแต่เม.ย.– มิ.ย. 65 พยุงสถานะกองทุน ที่ติดลบกว่า 3 หมื่นล้าน แง้มเงินกู้ 2 หมื่นล้าน ก้อนแรกเข้าเม.ย. 65 ยันกองทุนยังมีสภาพคล่อง

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกเดือนมี.ค. 2565 ว่า ยังคงมีความผันผวนเนื่องจากความขัดแย้งของรัสเชีย-ยูเครน โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2565 ราคาน้ำมันดูไบอยู่ที่ 111.15 ดอลลาร์บาร์เรล ราคาเบนซินอยู่ที่ 133.22 ดอลลาร์บาร์เรล ราคาดีเซลอยู่ที่ 139.51 ดอลลาร์บาร์เรล ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ปรับเงินอุดหนุนดีเซลถึง 13 ครั้ง เพื่อให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 30 บาทต่อลิตร และค่าการตลาดอยู่ที่ 1.40 บาทต่อลิตร ปัจจุบันชดเชยอยู่ที่ 7.97 บาทต่อลิตร จากที่เคยชดเชยสูงถึง 14 บาทต่อลิตร

สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 20 มี.ค. 2565 ติดลบ 32,831 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 4,028 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 28,803 ล้านบาท จำนวนเงินฝากที่กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินมีจำนวน 16,500 ล้านบาท สภาพคล่องวันที่ 22 มี.ค. 2565 กลุ่มน้ำมันมีรายจ่ายวันละ 546 ล้านบาท กลุ่มก๊าซ LPG มีรายจ่ายวันละ 87 ล้านบาท รวมเดือนละกว่า 1.9 หมื่นล้านบาท

"กองทุนน้ำมัน" ตรึงดีเซล 30 บาทถึงสิ้นเดือนเม.ย.65 ก่อนขยับเพดานหาร2 อย่างไรก็ตาม จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในหลายด้าน โดยจะใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปช่วยลดผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซ LPG ให้ไม่ขึ้นสูงเกินไป โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2565 เห็นชอบให้ทยอยปรับขึ้นราคา LPG 3 ครั้ง โดยปรับขึ้นเดือนละ 1 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565 ทำให้ราคาขายปลีกจะปรับขึ้นเป็น 333 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ที่ใช้เงินอุดหนุนเดือนละ 2,418 ล้านบาท

ส่วนเดือน 1 พ.ค. 2565 ขยับราคาขายปลีกเป็น 348 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม กองทุนจะใช้เงินอุดหนุนเดือนละ 2,133 ล้านบาท ในขณะที่เดือนมิ.ย. 2565 จะขยับราคาขายปลีกเป็น 363 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม กองทุนจะใช้เงินอุดหนุนเดือนละ 1,849 ล้านบาท จากปัจจุบันตรึงราคาก๊าซ LPG ไว้ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อขยับขึ้นเดือนละครั้งจะช่วยลดภาระเงินกองทุนลงไปได้บ้าง ส่วนเดือน ก.ค. 2565 จะขยับหรือลดหรือคงราคาไว้เท่าเดือนมิ.ย. หรือไม่นั้น ฝ่ายนโยบายจะมีการหารือกันอีกครั้ง

“ตามที่ครม.มีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร ไปจนถึงสิ้นเดือนม.ย. 2565 หลังจากนั้น รัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นครึ่งนึงนั้น วันที่ 24 มี.ค. 2565 รัฐบาลจะขยายความชัดเจนในเรื่องนี้อีกครั้ง ยอมรับว่าเมื่อถึงจุดที่ต้องหาแหล่งเงินอื่นจากเงินกู้รัฐอาจจะเข้ามาดูเรื่องแหล่งเงินสนับสนุน หรืออาจจะขยับราคา ซึ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมด ที่อาจปรับจาก 30 บาทต่อลิตร เป็นทยอยในราคา 32 34 36 38 ตามลำดับ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับนโยบาย”

ส่วนความคืบหน้าเรื่องการกู้เงินยืมก้อนแรก 20,000 ล้านบาท จากสถาบันการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุน ยังอยู่ในช่วงเวลาการยื่นข้อเสนอของสถาบันการเงินถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 ซึ่งยังเป็นไปตามเป้าหมายว่าจะได้สถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในเดือนเม.ย. 2565 เมื่อถึงวันปิดยื่นข้อเสนอก็จะต้องดูว่าธนาคารจะยื่นข้อเสนอมาเท่าไหร่ กองทุนจะดูดอกเบี้ยที่พอใจ ซึ่งยืนยันว่ามีความสามารถชำระคืนเงินกู้ภายใน 3 ปี

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับการบริหารกองทุน เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2565 ครม.เห็นชอบร่างแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2563-2567 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในเรื่องหลักเกณฑ์การบริหารกองทุน โดยต้องมีจำนวนเงินเพียงพอเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562

พร้อมทั้งมีการปรับกลยุทธ์การถอนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (Exit Strategy) โดยเมื่อฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใกล้ติดลบหากระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงยังอยู่ในระดับวิกฤตจนส่งผลให้ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบ ให้เริ่มดำเนินกลยุทธ์ถอนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยปรับลดการช่วยเหลือลง ทั้งนี้ กองทุนยืนยันว่าการกู้เงินจะยังคงอยู่ในกรอบก้อนแรก 20,000 ล้านบาท และก้อนที่ 2 อีก 10,000 ล้านบาท

รายงานข่าวระบุว่า พรุ่งนี้ (24 มี.ค.) เวลา 13.30 น. นายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมแถลงรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือประชาชน ที่ทำเนียบรัฐบาล

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในการขยับขึ้นราคาดีเซล 30 บาทต่อลิตรในวันที่ 1 พ.ค. 2565 เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายกองทุน โดยหากราคาน้ำมันดีเซลแท้จริงอยู่ที่ 34 บาท กองทุนจะพยุงราคาที่ 32 บาท เป็นต้น โดยจะยึดราคา 30 บาทต่อลิตรเป็นฐาน