“พลังงาน” เล็งเลิกอุ้ม "ดีเซลพรีเมียม" แง้มอาจปรับขึ้นดีเซล 50 สตางค์

“พลังงาน” เล็งเลิกอุ้ม "ดีเซลพรีเมียม" แง้มอาจปรับขึ้นดีเซล 50 สตางค์

“พลังงาน” เล็งเลิกอุ้มดีเซลเกรดพรีเมียม ระบุ หากราคาพลังงานยังผันผวน และอยู่ในระดับสูง ขอ “ใช้งบกลาง - ลดภาษีน้ำมัน” หรือท้ายที่สุดทยอยปรับขึ้นดีเซล 50 สตางค์ต่อลิตร

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.) เปิดเผยว่า กองทุนน้ำมัน อยู่ระหว่างหารือกับกรมธุรกิจพลังงาน กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางแยกการอุดหนุนน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม (เอ็กซ์ตร้า) สำหรับกลุ่มผู้ใช้รถราคาแพง ออกจากการอุดหนุนราคาดีเซล B5 เป็นน้ำมันพื้นฐานที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่งและภาคเกษตร ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายตรึงราคาไว้ไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร เพื่อไม่ให้ส่งผ่านไปยังต้นทุนราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นเป็นภาระค่าครองชีพประชาชน คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้

อย่างไรก็ตาม การแยกเกรดน้ำมันดีเซลครั้งนี้ ก็เพื่อที่กองทุนน้ำมัน จะได้ไม่ต้องเอาเงินไปอุดหนุนส่วนนี้มากเกินความจำเป็น เพราะคนมีรถหรูเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพเติมน้ำมันดีเซลพรีเมียม ทั้งนี้ หากได้ข้อสรุปแล้วจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน พิจารณาเพื่อออกประกาศต่อไป เพราะต้องตรวจสอบกฎหมายและแก้ไขระเบียบต่างๆ ว่าจะสามารถแยกการอุดหนุนผู้ใช้น้ำมันดีเซลแต่ละเกรดได้หรือไม่ และรูปแบบจะเป็นอย่างไร

นอกจากนี้ หากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกยังคงมีความผันผวนและอยู่ในระดับสูง อาจต้องอาศัยอำนาจพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 ที่กำหนดให้ใช้งบกลางหรือการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลงจากปัจจุบันที่เรียกเก็บในอัตรา 3.20 บาทต่อลิตร เป็นเครื่องมือเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระกองทุนน้ำมัน เพิ่มเติมจากการกู้เงินที่ล่าสุดคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกเพดานเงินกู้ 40,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ภาคครัวเรือน 318 บาทต่อถัง 15 กก. ที่จะสิ้นสุดมาตรการวันที่ 31 มี.ค. 2565 แม้จะขยับขึ้นถังละ 15 บาท กองทุนน้ำมัน ก็ยังต้องอุดหนุนต่อเนื่องจากราคาจริงขยับไปกว่า 400 บาทต่อถัง และอุดหนุนราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรตามนโยบายรัฐบาล แต่จะอุดหนุนต่อเนื่องไปถึงเมื่อไหร่ หรือจะลดการช่วยเหลือหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกและนโยบายของรัฐบาลด้วย

ทั้งนี้ ล่าสุดกองทุนลดการอุดหนุนน้ำมันดีเซลเหลือ 5.80 บาทต่อลิตร จากวันก่อนอุดหนุน 7.77 บาทต่อลิตร ลดลงจากก่อนหน้านี้ที่อุดหนุน 11.95 บาทต่อลิตร ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ขณะนี้ปรับลดลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์บาร์เรล

“หากราคาพลังงานยังคงปรับสูงขึ้น และผันผวนอย่างต่อเนื่อง ถึงที่สุดก็อาจจะมีแผนลดการช่วยเหลือลง แต่ยืนยันว่าจะไม่ให้ราคาขึ้นสูงและกระชากมากจนเกินไป เพื่อไม่ให้ประชาชนรู้สึกว่าราคาปรับขึ้นมากในทันที เช่น ดีเซลราคาไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร อาจปรับขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร เป็น 30.50 บาทต่อลิตร เป็นต้น”

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์