"แพร็กมา แอนด์ วิลล์" ผนึกกำลัง "ฮิวแมนิก้า" สร้างปรากฏการณ์วงการ HR

"แพร็กมา แอนด์ วิลล์" ผนึกกำลัง "ฮิวแมนิก้า" สร้างปรากฏการณ์วงการ HR

ทำความรู้จัก “แพร็กมา แอนด์ วิลล์ ” ที่ปรึกษาองค์กรยุคใหม่ กับการผนึกกำลังครั้งสำคัญกับ ฮิวแมนิก้า เพื่อขับเคลื่อนวงการธุรกิจ HR ให้ทันต่อโลกดิจิทัล

แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป (Pragma and Will Group) ประกาศเปิดตัวธุรกิจอย่างเป็นทางการในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการในการปรับเปลี่ยนองค์กรและทรัพยากรบุคคล (Transformation Consulting Firm) พร้อมผนึกกำลัง "ฮิวแมนิก้า" (Humanica) ผู้ให้บริการด้าน HR โซลูชันอันดับหนึ่งของประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ HR เต็มสูบ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล

"แพร็กมา แอนด์ วิลล์" ผนึกกำลัง "ฮิวแมนิก้า" สร้างปรากฏการณ์วงการ HR

นายภานุวัฒน์ กาญจะโนสถ ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนบริหาร ของบริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด เผยเกี่ยวกับบริษัทฯ ว่า แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร และทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีสู่ Digital Transformation เพื่อยกระดับองค์กรให้เติบโต โดยมีทีมงานมากประสบการณ์จากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกมายาวนานกว่า 15 ปี ช่วยให้องค์กรใหญ่ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมถึง SMEs หรือแม้แต่ธุรกิจครอบครัวในหลากหลายอุตสาหกรรม สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ แพร็กมามีความเชี่ยวชาญในการวางกลยุทธ์ และโดดเด่นในเรื่องการทำ Execution ที่เน้นแผนการปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงเพื่อบรรลุสู่ผลลัพธ์ความสำเร็จ ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้ง การเป็นบริษัทสัญชาติไทยของแพร็กมาฯ ทำให้สามารถ localization หรือนำเสนอโซลูชัน และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของธุรกิจที่แตกต่างกัน รวมถึงวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรได้ตรงจุด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปรับธุรกิจในรูปแบบเก่าๆ ให้ทันกับดิจิทัล ทรานสฟอร์มเมชันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

สำหรับ Pragma and Will Group นั้น เน้น 4 ธุรกิจหลักด้วยกัน คือ

  1. Business Transformation การปรับเปลี่ยนองค์กรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงาน และการนำพาธุรกิจครอบครัวสู่การยกระดับการบริหารจัดการ
  2. Strategy Execution and PMO การวางกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ เพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง
  3. Business Optimization & Expansion การขยายธุรกิจผ่านการควบรวม / ซื้อกิจการ Merger and Acquisition (M&A) เพื่อหารายได้ใหม่ๆ รวมถึงการตั้งธุรกิจใหม่ หรือต่อยอดความสำเร็จจากธุรกิจเดิม รวมทั้งการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  4. HR Technology and Transformation การใช้เทคโนโลยีบริหารทรัพยการบุคคล โดยใช้ Data Driven เพื่อกำหนดกลยุทธ์ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ และสร้างประสบการณ์ให้พนักงาน

"แพร็กมา แอนด์ วิลล์" ผนึกกำลัง "ฮิวแมนิก้า" สร้างปรากฏการณ์วงการ HR

วันเฉลิม สิริพันธุ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนบริหาร ของบริษัท แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ในฐานะที่แพร็กมาฯ เป็นที่ปรึกษาองค์กรด้านทรัพยากรบุคคลที่วางกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติการให้ลูกค้า การมี Strategic Partner จะช่วยสร้างมูลค่าของทั้งสองบริษัท จึงร่วมมือกับฮิวแมนิก้า เพื่อนำ Technology Platform มาช่วยสร้างความสำเร็จสำหรับลูกค้าของทั้งสองบริษัท โดยในระยะแรก จะเป็นการต่อยอดความเชี่ยวชาญเพื่อให้ลูกค้าบรรลุผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ลูกค้าของแพร็กมาฯ ก็สามารถใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพของฮิวแมนิก้า เพื่อบริหารองค์กรตามแผนการที่วางไว้ ในขณะที่ลูกค้าฮิวแมนิก้าก็สามารถให้แพร็กมาฯ ช่วยออกแบบระบบการบริหารองค์กรและบุคลากรได้เช่นกัน

"แพร็กมา แอนด์ วิลล์" ผนึกกำลัง "ฮิวแมนิก้า" สร้างปรากฏการณ์วงการ HR

นายสุนทร เด่นธรรม ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง การร่วมมือครั้งนี้ว่า การพัฒนาทักษะของบุคลากรภายในองค์กร หากองค์กรใดที่มีคู่คิดในด้านกลยุทธ์ก็จะได้เปรียบ โดยฮิวแมนิก้าเป็นผู้สร้างซอฟต์แวร์ด้านการจัดการบุคลากร ในส่วนของแพร็กมาฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษา วางแผน และระบบปฏิบัติการด้าน การร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นการเติมเต็มเรื่อง HR Management ในการปรับเปลี่ยนองค์กร

หัวใจสำคัญของการทรานสฟอร์ม HR มี 3 ส่วนที่สำคัญ คือ

  1. ต้องปรับลดขั้นตอนการทำงานในแบบแมนนวล
  2. ต้องมีแพลตฟอร์มหรือระบบที่สามารถนำกระบวนการใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  3. การจัดลำดับหน้าที่ของ HR เพื่อให้ HR สามารถโฟกัสบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ให้มากขึ้น

ดังนั้น ทั้งแพร็กมาและฮิวแมนิก้าจึงเป็นการช่วยให้องค์กรมีทั้งกลยุทธ์และแพลตฟอร์มในการปรับโครงสร้างองค์กรด้านคนได้ชัดเจนมากขึ้น

"เชื่อว่าการร่วมมือกันของทั้งสององค์กร จะเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงทิศทางของ HR ในอนาคต โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ที่มีมายาวนานของทั้ง 2 บริษัท โดยแผนในอนาคต ยังมองว่าจะมีการสร้างสิ่งใหม่ๆ ในเชิงเทคโนโลยีร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น HR Tech หรือเครื่องมือ HR Analytic โดยจะมีการร่วมกันออกแบบโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ครบถ้วน" นายวันเฉลิม กล่าวสรุป