เกษตรโชว์นวัตกรรมอาหารสินค้าเกษตร ใน มหกรรมพืชสวนโลก เนเธอร์แลนด์

เกษตรโชว์นวัตกรรมอาหารสินค้าเกษตร ใน มหกรรมพืชสวนโลก เนเธอร์แลนด์

ไทยพร้อม ร่วมงาน“มหกรรมพืชสวนโลก EXPO 2022 Floriade Almere” เนเธอร์แลนด์ เปิดตัว Thailand Pavilion โชว์ศักยภาพนวัตกรรมอาหารสินค้าเกษตร สู่สายตาชาวโลก

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในขณะนี้ไทยมีความพร้อมแล้วที่จะเข้าร่วม งาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ระหว่างวันที่ 13  เมษายน – 9 ตุลาคม 2565 ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 อนุมัติให้ไทยเข้าร่วมและมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการในนามประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการอื่น และภาคเอกชนนั้น  

 

เกษตรโชว์นวัตกรรมอาหารสินค้าเกษตร ใน มหกรรมพืชสวนโลก เนเธอร์แลนด์

            ซึ่งการเข้าร่วมมหกรรมพืชสวนโลกนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความก้าวหน้าด้านการเกษตรของประเทศไทย  การสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตรและสินค้าเพื่อสุขภาพของไทย การแลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือเรื่องพืชสวนระหว่างกัน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมโอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยไปสู่ผู้บริโภคหรือคู่ค้าในระดับสากล

 อีกทั้งการร่วมงานในครั้งนี้ยังเป็นโอกาสอันดีในการร่วมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ครบรอบ 418 ปี ในปี 2565 นี้ ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอด ทั้งในระดับพระราชวงศ์  รัฐบาล และประชาชน

  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

 

ในครั้งนี้ ประเทศไทยเข้าร่วมจัดงานภายใต้แนวคิดหลัก “TRUST Thailand”  โดยจะนำเสนอนโยบาย BCG model และนโยบาย 3S  (3S : Safety Security and Sustainability) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอดคล้องกับแนวคิดหลักในการจัดงาน “Growing Green Cities”  ความก้าวหน้าในด้านนวัตกรรมอาหารและสินค้าเกษตรของไทย  การพัฒนากระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

 

เกษตรโชว์นวัตกรรมอาหารสินค้าเกษตร ใน มหกรรมพืชสวนโลก เนเธอร์แลนด์

ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง นำเสนอสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการส่งออก รวมทั้งจะเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย กับผู้นำเข้าสินค้าของเนเธอร์แลนด์ เพื่อเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจสินค้าพืชสวนของไทย ซึ่งการเข้าร่วมการจัดงาน Floriade ของประเทศไทยในอดีตสามารถเปิดตลาดสินค้ากล้วยไม้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้สำเร็จมาแล้ว

สำหรับพื้นที่จัดแสดงภายในอาคาร Thailand Pavilion แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 : Welcome to Thailand นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย เช่น ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ ตัวอย่างโครงการตามแนวคิด BCG Model การท่องเที่ยวไทยและท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

 

เกษตรโชว์นวัตกรรมอาหารสินค้าเกษตร ใน มหกรรมพืชสวนโลก เนเธอร์แลนด์

โซนที่ 2 : Future Products นำเสนอระบบการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สินค้ากลุ่ม Future food เช่น เห็ดแครง จิ้งหรีด มะพร้าว ลำไย ขมิ้นชัน ที่พลาดไม่ได้คือ Landmark สุดอลังการ สูง 5 เมตร ซึ่งประดับด้วยกล้วยไม้สกุลหวายและแวนด้า โดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลแวนด้า ซึ่งในปี 2565 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นตลาดประเทศเนเธอร์แลนด์อีกครั้ง

โซนที่ 3 : Showroom นำเสนอตัวอย่างสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออก เช่น สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร สปา และเวชสำอาง กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุปกรณ์ตกแต่ง กลุ่มผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม เป็นต้น

            สำหรับกิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วย พิธีเปิดอาคาร Thailand Pavilion ในวันที่ 14 เมษายน 2565 นำเสนอกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมที่สอดคล้องกลับช่วงเวลา คือ เทศกาลสงกรานต์ โดยเชิญชวนชุมชนไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์เข้าร่วมงาน ส่วนกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย

กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะนำชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยไปจัดแสดงตามแนวคิดเทศกาลลอยกระทง เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้รู้จักวัฒนธรรมไทยที่สวยงาม รวมถึงนิทรรศการหมุนเวียนด้านพืชสวน 6 เรื่อง ได้แก่ กล้วยไม้ไม้ฟอกอากาศ ผลไม้ภาคตะวันออก สมุนไพร ผัก  ผลไม้ภาคใต้ และไม้ดอกไม้ประดับ

             สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมชมงานในสถานที่จริงได้  กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญเข้าชมความสวยงามของอาคาร Thailand Pavilion นิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์Thailand Pavilion  ซึ่งจะมีข้อมูลข่าวสารการจัดงาน และกิจกรรม Live สด พาชมบรรยากาศภายในงาน EXPO 2022 Floriade Almere ตลอดระยะเวลาการจัดงาน พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกรับของที่ระลึกจากงานอีกด้วย