’ค้าน’ ยกเลิกมาตรการ 3:1 ’นำเข้า’ ข้าวสาลี

นายกสมาคมชาวไร่มัน​ออกโรง ค้านรัฐเปิดเสรีนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์​ ชี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยสต็อคแน่น​ ส่วนข้าวสาลีสามารถใช้ปลายข้าวและมันสำปะหลังแทนได้​ ร่วมพูดคุยกับ​ รังษี ไผ่สอาด นายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

นายรังษี  ไผ่สอาด นายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกผิดหวัง ที่ถูกกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์หลอกให้เข้าร่วมประชุม แล้วหักหลังกลุ่มเกษตรกร ่ ซึ่งข้อเท็จจริงคือที่ประชุมยังไม่มีการลงมติใดๆทั้งสิ้น มีแต่ข้อเสนอของกลุ่มโรงงานผลิตอาหารสัตว์และปลัดกระทรวงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่สมาคมฯก็คัดค้านและขอให้กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการตรวจสต็อกอาหารสัตว์สำเร็จรูป และตัววัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์ทุกโรงงาน เท่าที่ทราบขณะนี้โรงงานผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่มีสต็อกข้าวโพดคงค้างเหลืออีกมากถึง 2 ล้านตันทำไม่ไม่นำข้อมูลนี้มาพิจารณาและเสนอให้นำวัตถุดิบเกษตรในประเทศที่มีจำนวนมากทั้งมันสำปะหลัง ข้าวโพดภายในประเทศที่กำลังออกสู่ตลาดมาใช้ก่อนและให้ปรับสูตรอาหารสัตว์มาใช้ มันสำปะหลังและปลายข้าวในประเทศที่มีมากมายมาใช้ก่อน อีกทั้งช่วงนี้ก็สามารถนำเข้าข้าวโพดจากเพื่อนบ้านติดกัน พม่า ลาว กัมพูชา มาใช้ก็มากเพียงพอ ไม่จำเป็นที่จะต้องนำเข้าข้าวสาลีเลย
        
"หากมีการยกเลิกมาตรการนำเข้าข้าวสาลีสัดส่วน 3:1เป็นการชั่วคราวจริงสมาคมฯจะเคลื่อนไหวคัดค้านการนำเข้าข้าวสาลีอย่างถึงที่สุด”นายรังษี กล่าว