เตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกให้จ่าย "ภาษีศุลกากร"

เตือนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกให้จ่าย "ภาษีศุลกากร"

กรมศุลกากร เตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อผู้ไม่ประสงค์ดี ให้ระวังมิจฉาชีพมาแอบอ้าง หลอกให้จ่าย "ภาษี" ไม่อยากตกเป็นเหยื่อ ต้องเชื่อกรมศุลกากร กรณี ส่ง E-mail เพื่อให้ชำระ "ภาษีศุลกากร"

กรณีส่ง E-mail เพื่อให้ชำระ "ภาษีศุลกากร" มิจฉาชีพจะส่ง E-mail มาให้ผู้รับบริการ โดยอ้างว่าส่งมาจากบริษัทขนส่งสินค้าแต่ไม่สามารถจัดส่งพัสดุได้ เนื่องจากยังไม่ได้จ่าย "ภาษีศุลกากร" พร้อมแนบ Link เพื่อให้ผู้รับบริการกรอกข้อมูลบัตรเครดิต

ทั้งนี้ สำหรับการจ่าย "ภาษีศุลกากร" สำหรับสินค้าที่ส่งผ่านบริษัทขนส่งต่างๆ จะต้องมีเอกสารที่ออกโดยกรมศุลกากรแนบมาด้วย หากการเรียกเก็บค่าภาษีศุลกากรครั้งใด ไม่มีหลักฐานดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากบริษัท ให้แน่ใจก่อนการชำระเงิน

กรณีเพื่อนต่างชาติที่รู้จักผ่านทางออนไลน์อ้างว่าส่งของมีค่ามาให้แต่ติดปัญหาศุลกากร โดยแอบอ้างว่าได้ส่งของขวัญหรือของมีค่าต่างๆ มาให้ผู้เสียหาย และให้รอรับการติดต่อจากบริษัทขนส่งสินค้าจากนั้นก็จะได้รับการติดต่อจากบริษัทขนส่งสินค้า ทาง e-mail และโทรศัพท์ โดยให้โอนเงินจำนวนมากไปยังบริษัทขนส่งสินค้าในต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและค่าภาษีศุลกากร กรมศุลกากรขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ใจก่อนการโอนเงิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

กรณีขายสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ โดยอ้างว่าเป็นสินค้าจาก กรมศุลกากร โดยให้โอนเงินมัดจำหรือนัดให้ไปชำระเงินส่วนที่เหลือเพื่อรับสินค้า กรมศุลกากรขอยืนยันว่าการจำหน่ายสินค้าของกลางกรมศุลกากร

โดยวิธีที่ถูกต้อง จะเป็นการลงประกาศขายทอดตลาดอย่างเป็นทางการและจะรับชำระเงิน ณ ที่ทำการศุลกากรโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรเท่านั้น ไม่มีการเสนอขายทางระบบอินเทอร์เน็ต หรือผ่านบุคคลที่แอบอ้าง และไม่มีการให้โอนเงินค่าสินค้า หรือโอนเงินมัดจำเข้าบัญชีผู้ใดทั้งสิ้น

กรณีแอบอ้างเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนให้จัดทำหนังสือจากกรมศุลกากร กรณีที่มีการแอบอ้างเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อขอรับสนับสนุนการจัดทำหนังสือ รายงาน วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของกรมศุลกากร พร้อมทั้งมีข้อความที่ทำให้ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปหลงเชื่อ กรมศุลกากรขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายขอรับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในลักษณะดังกล่าว

หากไม่แน่ใจหรือเกิดข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
1. สายด่วนกรมศุลกากร 1164
2. ศูนย์บริการศุลกากร (Customs Care Center) โทรศัพท์ 02-667-6000 หรือ 02-667-7000 ต่อ 20-5844-8
3. website: ccc.customs.go.th
4. โทรศัพท์สอบถามไปยัง สำนักงานหรือด่านศุลกากรทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ
5. ติดต่อสอบถามด้วยตนเอง

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์