ชาวไร่มันค้านนำเข้าเสรี 'ข้าวสาลี – กากถั่วเหลือง'

นายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลัง เตรียมยื่นหน.ต่อรมว.เกษตรและสหกรณ์ ค้านประกาศกรมปศุสัตว์ ไฟเขียวนำเข้าเสรีข้าวสาลี –กากถั่วเหลือง ชี้ทำลายระบบทำราคามันสำปะหลังตกทันที20ส.ต. แถมทำรัฐบาลต้องใช้เงินประกันรายได้ชดเชยอีกหลายหมื่นล้านบาทข้องใจไม่เสนอ นบมส. –นบมข.

นายกสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย รังษี  ไผ่สอาด ระบุ กรณีกรมปศุสัตว์ไฟเขียว การเปิดเสรีนำเข้าสาลี กากถั่วเหลือง ข้าวโพด อย่างเสรี และยกเลิกการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆภายใต้กรอบดับบลิวทีโอ(WTO) และ FTA แถมยังยกเลิกโควต้ภาษีและค่าธรรมเนียมในปริมาณที่ไม่จำเป็น โดยอ้างว่าเพื่อแก้ไขปัญหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ขาดแคลนและมีต้นทุนเพิ่มขึ้น25-30%ซึ่งสมาคมไม่เห็นด้วย  

โดยสมาคมเห็นว่า เหตุผลที่ทางกรมปศุสัตว์นำมาอ้างนั้น เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเพราะมันสำปะหลังในประเทศไทยมีจำนวนมากมายเพียงพอต่อการผลิตอาหารสัตว์ สามารถใช้ผลิตอาหารสัตว์ทดแทนข้าวสาลีและข้าวโพดได้เป็นอย่างดี และช่วยลดการขาดดุลทางการค้าของไทย อีกทั้งไม่ทำให้เกษตรกรและผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์เดือดร้อน การใช้อำนาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์อาจขัดต่อนโยบายภาครัฐและอาจผิดกฏหมายอีกด้วย ซึ่งสมาคมฯมีข้อสงสัยว่า เรื่องนี้ทำไมไม่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง(นบมส.)และคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพด (นบมข.) ก่อน

“การให้ไฟเขียวนำเข้าการเปิดเสรีนำเข้าสาลี กากถั่วเหลือง ข้าวโพด อย่างเสรีนั้นไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรที่ผลิตภายในประเทศที่ใช้มันสำปะหลังและข้าวโพดในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จะส่งผลให้ราคาตกต่ำลงมาก ซึ่งเมื่อมีข่าวออกมาทำให้ราคาหัวมันสดร่วงลงแล้ว 2oสตางค์และมันเส้นร่วงลง 10 สตางค์”

ขณะนี้เป็นช่วงฤดูกาลขุดมันสำปะหลังของชาวไร่มันสำปะหลังทั่วประเทศ ซึ่งหากราคาร่วงลงจากการเปิดนำเข้าเสรีก็จะทำให้เกษตรกรที่มีอาชีพปลูกมันสำปะหลังได้รับผลกระทบจากราคาที่ตกต่ำจนขาดทุนเป็นหนี้ เป็นการทำลายวงจรทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งจะทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณจากโครงการประกันรายได้อีกหลายหมื่นล้านบาทที่ต้องมาชดเชยเยียวยาให้กับเกษตรกร
          
ดังนั้นสมาคมฯจึจะยื่นเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยับยั้งหรือมีคำสั่งยกเลิกประกาศเปิดเสรีนำเข้าสาลี กากถั่วเหลือง ข้าวโพด อย่างเสรี และยกเลิกการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆภายใต้กรอบดับบลิวทีโอ(WTO) และAFTของอธิบดีกรมปศุสัตว์ออกไปก่อน ให้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมนบมส.พิจารณาก่อนดำเนินการใดๆและขอให้มีการร่วมประชุมหารือกับสมาคมชาวไร่มันสำปะหลัง สมาคมชาวไร่ข้าวโพด สภาเกษตรกรแห่งชาติและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ให้รอบคอบก่อน