Bitkub Ventures จับมือ Loremboard เปิดตัวแพลตฟอร์มแสดงข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลบน Bitkub Chain

Bitkub Ventures จับมือ Loremboard เปิดตัวแพลตฟอร์มแสดงข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลบน Bitkub Chain

Bitkub Ventures จับมือ Loremboard ร่วมลงทุนธุรกิจ มุ่งพัฒนาแอปพลิเคชันบนบล็อกเชน พร้อมเปิดตัว BKC Port แพลตฟอร์มแสดงข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลการลงทุน เสริมความแข็งแกร่งให้ Bitkub Chain

บริษัท Bitkub Ventures บริษัท Venture Capital ในเครือของ Bitkub Capital Group Holdings ร่วมลงทุนใน บริษัท โลเร็มบอร์ด จำกัด (Loremboard) ผู้พัฒนา Digital Asset Portfolio บนเครือข่ายบล็อกเชนกว่า 14 เชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันบนบล็อกเชน พร้อมเปิดตัว BKC Port แพลตฟอร์มแสดงข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลบน Bitkub Chain 

เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Bitkub Ventures กล่าวว่า Bitkub Ventures มีนโยบายลงทุนในเทคโนโลยีบล็อกเชน Startup โดยให้การสนับสนุนทั้งการเงินและความรู้ การเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ ที่ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างนักพัฒนาในการสร้างโปรเจกต์และเชื่อมต่อเข้าสู่ Bitkub Chain ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แล้ว ยังมองหาโอกาสในการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพและมีทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้เข้ามาเป็นพันธมิตรในการพัฒนา Bitkub Chain สู่เครือข่ายบล็อกเชนระดับโลก

ชวัล วัฒนากิจจากุล และ ทศพร สังข์บูรณ์ ผู้บริหาร Loremboard Company Limited ร่วมกันกล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทาง Bitkub Ventures ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพ และให้โอกาสทีมงานในการพัฒนาโปรเจกต์ต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ อีกทั้งยังช่วยให้คำปรึกษา นำเสนอแนวคิด และมุมมองในด้านต่างๆ กับทางทีมงานด้วย 

แน่นอนว่า ผลจากการร่วมมือกันในครั้งนี้ ทาง Loremboard ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม และพร้อมเปิดให้ใช้งานในชื่อว่า BKC Port ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงและใช้งานได้โดยง่าย เป็นแพลตฟอร์มระบบกระดานแสดงข้อมูล สินทรัพย์ดิจิทัล บน Bitkub Chain โดยมีการรวบรวมข้อมูลการลงทุน เพื่อนำมาวิเคราะห์และสรุปให้เห็นภาพในหน้ากระดาน ผู้ใช้งานสามารถดูรายการสินทรัพย์ รายได้สุทธิ กำไร ขาดทุน ผลตอบแทน กราฟราคา การอนุมัติการเข้าถึง ค่าเสียโอกาสจากการฟาร์ม และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจต่อไปได้ 

Bitkub Ventures จับมือ Loremboard เปิดตัวแพลตฟอร์มแสดงข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลบน Bitkub Chain

สำหรับ Loremboard Company Limited เป็นทีมงานนักพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างโปรเจกต์ที่ช่วยผู้ใช้งานและนักลงทุนบนโลกบล็อกเชน ในมุมของข้อมูลสำคัญสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนผ่านเครื่องมือรูปแบบต่างๆ บนโลกบล็อกเชน ในปัจจุบันให้บริการ Portfolio ที่ซัพพอร์ต 14 เชน และฟาร์มมากกว่า 120 ฟาร์ม ตลอดจนนำเสนอข้อมูลย้อนหลัง ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานโปรเจกต์ต่างๆ บนบล็อกเชน ทั้งในรูปแบบของ DeFi และ GameFi ได้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ถืออยู่ อาทิเช่น Asset Dashboard, NFT Gallery เป็นต้น 

นอกจากนั้น ยังมีเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยเสริมความปลอดภัย และ สะดวกสบายในการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ในโลกของบล็อกเชน อาทิ เช่น Revoke Allowance, Harvest Reward, Pending LP, Calculators เป็นต้น 

ติดตามข่าวสารและข้อมูลการพัฒนาโครงการต่างๆ ของ กลุ่ม Bitkub และ Loremboard ได้ที่ Bitkub Capital Group Holding, Bitkub Chain และ Loremboard