JMART เน้นการโตในธุรกิจ e-commerce (3 มี.ค. 65)

JMART เน้นการโตในธุรกิจ e-commerce (3 มี.ค. 65)

บริษัทเผยกลยุทธ์หลักที่จะสร้างการเติบโตในปี 2565 โดยตั้งเป้าอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรสุทธิไว้ที่ 50% ผ่านการขยายธุรกิจ e-commerce เชิงรุก

ซึ่งได้แก่ Jaydee และการใช้ JFin coin ในการขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในช่องทางใหม่ ๆ ซึ่งเป้าการเติบโตของบริษัทนี้หมายถึงการเปลี่ยน profile การเติบโตของ SINGER และ J-Mobile ในปี 2565 ในขณะที่ JMT จะได้ข้อสรุปดีล JV AMC กับ KBANKใ น 2Q65 และจะเริ่มเปิดดำเนินการใน 2H65

 

J-Mobile จะเป็นตัวทำกำไรหลักให้กลุ่ม

ผลประกอบการของ Jaymart Mobile (J-Mobile เป็นร้านค้าปลีกอุปกรณ์ IT) พลิกฟื้นในปี 2564 โดยรายได้ (8 พันล้านบาท) เพิ่มขึ้น 12% และกำไรเพิ่มขึ้นถึง 139% เป็น 200 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 16%ของกำไรสุทธิของ JMART ในปี 2564 (เพิ่มขึ้นจาก 9% ในปี 2020) ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ปีนี้เอาไว้ถึง 50% และตั้งเป้าเพิ่มกำไรสุทธิอีกเท่าตัว จากการเพิ่มช่องทาง e-commerce เพื่อขยายช่องทางออนไลน์, เพิ่มช่องทางของ SINGER, ปรับสินค้าที่จะขายที่หลากหลาย ด้วยการเพิ่มรายการสินค้า gadget ที่มีมาร์จิ้นสูง, และลดต้นทุน โดยคาดว่าสัดส่วน SG&A ต่อยอดขายจะลดลงเหลือ 11%ในปี 2565 (จาก 12% ในปี 2564 และ 14% ในปี 2562) และคาดว่าอัตรากำไรสุทธิ (net margin) จะอยู่ที่เกือบ 4% ในปี 2565 (จาก 2.4% ในปี 2564) ทั้งนี้ ยอดขายมือถือคิดเป็นสัดส่วนถึง 90% ของรายได้รวมในขณะที่ยอดขาย gadget คิดเป็นสัดส่วนเพียง 7% และ สินค้าอื่น ๆ เพียง 3%

JMT จะได้ข้อสรุปเรื่อง JV AMC ในกลางปีนี้

JMT ตั้งงบซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเอาไว้ 1 หมื่นล้านบาทในปี 2565 และอาจจะปรับเพิ่มอีกได้ถ้าหากภาวะตลาดเปิด ในขณะเดียวกัน บริษัทตั้งเป้าจะตั้ง JV AMC 2 แห่ง โดยคาดว่า JV AMC ร่วมกับ KBANK จะได้ข้อสรุปในกลางปี 2565 ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะบันทึกผ่าน JV AMC ต่างจากที่เราคาดไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะมีการบันทึกค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการบางส่วนใน JMT ทั้งนี้ เนื่องจากรายได้จาก JV น่าจะต่ำในปีแรกที่เปิดดำเนินการ ดังนั้น รายได้จาก JV AMC จึงอาจจะยังไม่ได้ส่งผลกับ JMT อย่างมีนัยสำคัญในปี 2565

 

คงคำแนะนำซื้อ โดยประเมินราคาเป้าหมายปี 2565F ที่ 65.00 บาท (P/E ที่ 45x)

ผู้บริหารบอกว่าการสร้าง e-market place/e-commerce และการปล่อยกู้ให้กับผู้บริโภคจะเป็นธุรกิจหลักที่สร้างการเติบโตในปี 2565 ผ่าน SINGER, J-Mobile, KBJ, Jas Asset ซึ่งตั้งเป้าการเติบโตของกำไรทุกบริษัทเอาไว้เท่าตัว ในขณะที่การเติบโตของ JMT จะเป็นแบบ recurring ทั้งนี้ เป้าของบริษัทไม่ได้ทำให้เราปรับสมมติฐานกำไรปี 2565/2566 ของเรา ซึ่งใช้สมมติฐานว่ากำไรจากธุรกิจหลักของ JMART จะโต 45%/49% และเรายังประเมินราคาเป้าหมายปี 2565F ที่ 65 บาท (P/E ที่ 45x)

 

Risks

การเติบโตของกำไร J-Mobile/JMT/ SINGER ไม่เป็นไปตามคาด และ ความล่าช้าพัฒนาธุรกิจกับ BTS