ทีจีขนคนไทยล็อตแรกออกจากยูเครน 38 ราย

บมจ.การบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ได้นำคนไทยอพยพจากประเทศยูเครนชุดแรก 38 คน มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว

บมจ.การบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ได้นำคนไทยอพยพจากประเทศยูเครนชุดแรก 38 คน มาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว โดยผู้โดยสารทั้งหมดเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงบูคาเรสต์ไปยังแฟรงก์เฟิร์ต จากนั้นเดินทางด้วยเที่ยวบิน TG923 เส้นทางแฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์