HMPRO - แนวโน้มแข็งแกร่ง (2 มีนาคม 2565)

HMPRO - แนวโน้มแข็งแกร่ง (2 มีนาคม 2565)

จาก guidance ของบริษัท เราปรับคาดการณ์กำไร HMPRO ปี FY22-24F ขึ้น 6-9% จากการปรับการขยาย Megahome ขึ้นเป็น 5 จาก 3 SSSg ขึ้นเป็น 7% (+1%) และเพิ่มเงินสมมติฐานรายได้เงินคืนสินค้าเป็น 3.5% (+50bps) ทำให้ TP ของเราเพิ่มเป็น 18.5 บาท

เรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อร้านค้าของ HMPRO ในกทม. และเมืองท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้ HMPRO ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของภาคบริการ เทียบกับบริษัทอื่น คงคำแนะนำ ซื้อ

 

Guidance SSSg เชิงอนุรักษ์นิยมและกลับมาขยายร้านค้า

HMPRO ตั้งเป้า SSSg ที่ 5-7% ใน 2022 ประกอบกับการกลับมาเร่งขยายร้านค้า 7 ร้านค้า (2 HMPRO, 5 Megahome) โดยคาดการณ์ของ HMPRO คาด SSSg เชิงอนุรักษ์นิยมและคาดว่าราคาจะปรับขึ้น 3-5% ภาพรวมบริษัทคาดว่ายอดขายจะขับเคลื่อนจากทั้งการฟื้นตัวของ SSSg และการขยายร้านค้าใหม่

 

ปรับกำไรปี FY22-24F ขึ้นจาก SSSg, การขยายร้านค้าเพิ่มขึ้นและสมมติฐานรายได้เงินคืนสูงขึ้น

ขณะที่ SSSg 1Q22 อยู่ในระดับบวกเลขหลักเกียว เราคาดฐานที่ต่ำใน 3Q21 จะเป็นปัจจัยหนุน SSSg ให้แตะขอบบนของเป้าหมายของ HMPRO ประกอบกับ guidance การขยายร้านค้า จึงเราปรับคาดการณ์กำไรขึ้น 6-9% สำหรับปี FY22-24F จากปรับ SSSg เพิ่มในปี 2022 เป็น 7% (จาก 6%) และ เพิ่มการขยาย Megahome เป็น 5 จาก 2 ร้านค้า แต่ปรับการขยาย HMPRO ลงเป็น 2 ร้านค้าจาก 3 ร้านค้า เราปรับสมมติฐานรายได้เงินคืนสินค้าเป็น 3.5% จาก 3% อย่างที่เห็นใน 2021

 

ปรับ TP ขึ้น 9% เป็น 18.5 บาท; แนวโน้มกำไรแข็งแกร่ง

เราปรับ TP ขึ้นหลังปรับคาดการณ์กำไร เรามองกำไร 4Q21 เป็นภาพสะท้อนของการเติบโตที่แข็งแกร่งปี 2022 เราคงคำแนะนำ ซื้อ HMPRO จากร้านค้าที่ตั้งอยู่ทำเลกลยุทธ์ ช่วยให้บริษัทได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวในภาคท่องเที่ยวและบริการในกทม. และเมืองท่องเที่ยว ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ 70% ของกลุ่มในช่วงก่อนโควิด หุ้นอยู่ในระดับ 30x PER (ค่าเฉลี่ย 5 ปี) เทียบกับ valuation ของเป้าหมายของเราที่ 36x (+1SD ของค่าเฉลี่ย)