น้ำน้อย! แม่น้ำน่าน ‘สันดอน-แก่งหิน’ โผล่

ปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านลดลง จนสามารถมองเห็นสันดอนดิน และแก่งหิน โผล่กลางแม่น้ำน่าน ขณะที่โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ยังเดินเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชาวนา

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ระดับน้ำ ในแม่น้ำน่านที่ไหลผ่าน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอตะพานหิน และอำเภอบางมูลนาก ระยะทาง 97 กิโลเมตร  ระดับน้ำได้ลดลง โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับการจ่ายน้ำของเขื่อนสิริกิติ์ และ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ซึ่งเป็นเขื่อนหลักตอนบนที่ปล่อยน้ำลงแม่น้ำน่านมีการชะลอการปล่อยน้ำ  จนส่งผลให้แม่น้ำน่าน ที่ลดระดับลง จนสามารถมองเห็นสันดอนดิน และแก่งโขดหิน ต่างโพล่ขึ้นกลางแม่น้ำน่าน 


      ขณะที่ โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ที่ตำบลหัวดง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร   ยังเดินเครื่องสูบน้ำ ในแม่น้ำน่าน ช่วยเหลือ เกษตรกรชาวนา ที่ทำการเพาะปลูกข้าว ในพื้นที่ฝั่งตะวันออก ของแม่น้ำน่าน กว่า 2,000 ไร่ ให้มีน้ำทำการเกษตร นาข้าว และ พืชสวน 

สำหรับแม่น้ำน่านไหลผ่านพื้นที่จังหวัดพิจิตร 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอตะพานหิน และอำเภอบางมูลนาก ระยะทาง 97 กิโลเมตร ที่ผ่านมาเป็นแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีเขื่อนขนาดใหญ่ ได้แก่เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ที่จะทยอยส่งน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นภาคเหนือตอนล่างก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แต่หลังจากประสบปัญหาภัยน้ำต้นทุน ที่มีจำนวนจำกัด ในปีนี้ส่งผลให้แม่น้ำน่านเริ่มแห้งลง