"โลตัส" สานต่อ "แพลตฟอร์มแห่งโอกาส" ช่วย SME โตได้อย่างยั่งยืน

"โลตัส" สานต่อ "แพลตฟอร์มแห่งโอกาส" ช่วย SME โตได้อย่างยั่งยืน

โลตัส พร้อมหนุน SME ทุกระดับ สานต่อ "แพลตฟอร์มแห่งโอกาส" เดินหน้ากิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจรูปแบบออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ SME เพิ่มช่องทางการขาย ครอบคลุมสาขาทั่วไทย ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดให้คำปรึกษา ยกระดับคุณภาพสินค้า มาตรฐานการผลิต เพื่อพัฒนาศักยภาพ ช่วย SME เติบโตได้อย่างยั่งยืน

โลตัส มุ่งมั่นช่วยเหลือ พร้อมสนับสนุน ผู้ประกอบการ SME ทุกระดับ โตได้อย่างยั่งยืน สานต่อพลัง "แพลตฟอร์มแห่งโอกาส" โดยจากผลงานในปี 2564 ที่ผ่านมา มี SME และเกษตรกรไทยเกือบ 7,000 ราย ได้พัฒนาศักยภาพและเติบโต "โลตัส" จึงเดินหน้าจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจรูปแบบออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ SME หรือ SME Online Business Matching ซึ่งได้จัดกิจกรรมครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 65 และสานต่อกิจกรรมยาวตลอดทั้งปี โดยให้ผู้ประกอบการ SME ทุกระดับ ทุกหมวดหมู่สินค้า ได้นำเสนอสินค้ากับทีมงานจัดซื้อของโลตัสโดยตรง เพื่อวางจำหน่ายในกว่า 2,100 สาขาทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ พร้อมโอกาสในการทดลองตลาด เปิดบูธจำหน่ายสินค้า สร้างการรับรู้ และเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น 

"โลตัส" สานต่อ "แพลตฟอร์มแห่งโอกาส" ช่วย SME โตได้อย่างยั่งยืน

สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืนและกฎหมาย โลตัส กล่าวว่า โลตัสมุ่งมั่นสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยมาโดยตลอด เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอสินค้ากับทีมงานจัดซื้อของโลตัสโดยตรง นอกจากนั้น ยังพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในทุกระดับ ตามความเหมาะสม ศักยภาพ และความพร้อมของผู้ประกอบการแต่ละราย 

สำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ โลตัส และพันธมิตร อาทิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานสินค้า คุณภาพ และการผลิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางจำหน่ายที่โลตัส 

ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสูง จะช่วยผลักดันเพื่อวางจำหน่ายในสาขากว่า 2,100 แห่งทั่วประเทศ ช่องทางออนไลน์ และโอกาสในการส่งออก ส่วนผู้ประกอบการในระดับเริ่มต้น ทางโลตัส เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ได้เปิดบูธจำหน่ายสินค้า ทดลองตลาด สร้างการรับรู้ และขยายฐานลูกค้าผ่านพื้นที่ศูนย์การค้าของโลตัสทั่วประเทศ

"โลตัส" สานต่อ "แพลตฟอร์มแห่งโอกาส" ช่วย SME โตได้อย่างยั่งยืน

"โลตัสมุ่งมั่นที่จะเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME โดยมีการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทยมาอย่างต่อเนื่อง เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมทั้งช่วยยกระดับคุณภาพสินค้า มาตรฐานการผลิต และให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ได้พัฒนาศักยภาพ และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืนและกฎหมาย โลตัส กล่าว

เมื่อดูผลตอบรับในปี 2564 พบว่า มีสินค้าจากผู้ประกอบการ SME รายใหม่กว่า 1,100 รายการ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากกิจกรรม SME Online Business Matching นำเสนอสินค้าในทุกหมวดหมู่ อาทิ กลุ่มสินค้าในครัวเรือน กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มสินค้าเครื่องปรุงอาหาร กลุ่มอาหารพร้อมทาน กลุ่มอาหารแห้งและอาหารแปรรูป โดยตั้งแต่ต้นปี 2564 สินค้าที่ได้เริ่มวางจำหน่ายส่วนใหญ่ เป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง หรือมีนวัตกรรม สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน เช่น น้ำจิ้มสุกี้ แกงปูใบยี่หร่าพร้อมทาน ข้าวกล้องกข.43 น้ำมะนาวคั้นสด ไข่ขาวผง ขนมจีนเส้นสดอบแห้ง และหนอนรถด่วน

เช่นเดียวกับปีนี้ นอกจากจะจัดกิจกรรม SME Online Business Matching อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีแล้ว โลตัส ยังมีแผนงานชัดเจนในการเพิ่มปริมาณการรับซื้อสินค้าเกษตรและสินค้า SME อย่างน้อย 10% ทุกปี เป็นระยะเวลา 5 ปี และยังคงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทย ที่เป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ และเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทย ให้มีรากฐานที่มั่นคง แข่งขันในระดับประเทศ และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

"โลตัส" สานต่อ "แพลตฟอร์มแห่งโอกาส" ช่วย SME โตได้อย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่กำลังมองหาโอกาส ต้องการขยายธุรกิจ รวมถึงผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจแฟรนไชส์ เข้าร่วมกิจกรรม SME Online Business Matching สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME