สศอ. เผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณปกติต่อเนื่องช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า

สศอ. เผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณปกติต่อเนื่องช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ระบุการผลิต คำสั่งซื้อ และความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทยมีการปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าขยายตัวได้ดี เช่น ญี่ปุ่น ยูโรโซน และสหรัฐ รวมทั้งการปลดล็อกดาวน์ภาคการผลิตและบริการในจีน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยขยายตัวใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมกราคมปี 2565 อยู่ที่ 104.42 ขยายตัว 1.99% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 นับตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2564 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในสถานประกอบการยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต สะท้อนได้จากดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม เดือนมกราคมปี 2565 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 1.04% และอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 65.91

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและนโยบายการเปิดประเทศส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ทำให้อุปสงค์ในประเทศทยอยฟื้นตัว สะท้อนได้จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม ถึงแม้ผู้ประกอบการจะเผชิญกับแรงกดดันจากต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาพลังงานและค่าขนส่ง ตลอดจนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งผลต่อราคาวัตถุดิบนำเข้า

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดย สศอ. ได้ใช้เครื่องมือระบบเตือนด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย (The Early Warning System Industry Economics: EWS-IE) ในการคำนวณ สะท้อนให้เห็นว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแน้วโน้มขยายตัวใน 1-2 เดือนข้างหน้า ด้านเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มกลับมาขยายตัวเช่นกัน 

ทั้งนี้ จำเป็นต้องจับตาดูสถานการณ์ของรัสเซียและยูเครน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและเป็นตัวเร่งให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงสถานการณ์ความไม่สงบดังกล่าว อาจเป็นอุปสรรคการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการค้าโลกอาจจะกลับมาสะดุดอีกครั้งหากสงครามยืดเยื้อ

สำหรับอุตสาหกรรมหลักที่ดัชนีผลผลิตส่งผลบวกในเดือนมกราคม 2565 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่

น้ำมันปิโตรเลียม ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 9.21% จากผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอล์ 95 น้ำมันเบนซิน 95 และน้ำมันเตาชนิดที่ 2 เป็นหลัก โดยเป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวหลังประชาชนได้รับวัคซีนในอัตราสูง ส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น และการเดินทางที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการน้ำมันขนส่งเพิ่มสูงขึ้นตาม

ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 16.76% เนื่องจากความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการนำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในอุปกรณ์ IOT ในวงกว้างมากขึ้น

ยานยนต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.10% จากผลิตภัณฑ์รถบรรทุกปิคอัพ รถยนต์นั่งขนาดกลาง และเครื่องยนต์ดีเซล จากสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการส่งเสริมการขายของตัวแทนจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 9.35% จากผลิตภัณฑ์ยางแท่งเป็นหลัก โดยได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะลูกค้าหลักจากจีน อเมริกา และญี่ปุ่น ที่มีคำสั่งซื้อต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และคิวเรือส่งสินค้าคลี่คลายมากขึ้น

เบียร์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 24.74% เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด และการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวทำให้การจำหน่ายในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 32.91% ในขณะที่การส่งออก ขยายตัวเพิ่มขึ้น 14.91%  สศอ. เผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณปกติต่อเนื่องช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า