สกพอ.แก้ผังอีอีซีปรับ ”สีม่วง” หนุนเขตส่งเสริมพิเศษ-อุตฯ

สกพอ.แก้ผังอีอีซีปรับ ”สีม่วง” หนุนเขตส่งเสริมพิเศษ-อุตฯ

สกพอ.เตรียมแก้ไขผังอีอีซี 7 พื้นที่ ปรับที่ดินประเภทอุตสาหกรรม เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เขตส่งเสริมกิจการพิเศษ ปลดล็อกข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินพร้อมเพิ่มมาตรการส่งเสริมลงทุน ฟังความเห็นประชาชน 1-3 มี.ค.นี้

ผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562 หรือ แผนผังอีอีซี มีพื้นที่รวม 8.29 ล้านไร่ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมไป 8.29% แบ่งเป็น เปลี่ยนพื้นที่การพัฒนาเมือง3.7% พื้นที่อุตสาหกรรม 1.9% และพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2.93%

ทั้งนี้ การจัดทําแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวางแผนรองรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตในระยะ 20 ปี (2560-2580) รองรับประชากร 6.006 ล้านคน

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ระบุว่า สกพอ.ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมเปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแปลงแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในวันที่ 1-3 มี.ค.2565 

ทั้งนี้ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินประเภท อ. ซึ่งเป็นที่ดินประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท ขอ.ที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การอยู่อาศัยเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ กิจการวิจัยและพัฒนา และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม จำนวน 5 พื้นที่

สำหรับการแก้ไขแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินอีอีซีครั้งนี้ แบ่งเป็น 7 พื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ในจ.ระยอง และ จ.ชลบุรี คือ

1.เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน จ.ชลบุรี ซึ่งจะปรับพื้นที่ในเขตบางส่วนจากพื้นที่เขตสีม่วงอ่อนมีจุดสีขาว สำหรับพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่เขตสีม่วง สำหรับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ติดทางหลวงหมายเลข 331 มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือน้ำลึกแหลมฉบัง พื้นที่ 1,300 ไร่ รองรับอุตสาหกรรมไฮเทคทุกด้าน เช่น อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และคลังสินค้า

2.เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ จ.ชลบุรี ซึ่งจะปรับพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตจากพื้นที่เขตสีม่วงอ่อนมีจุดสีขาว สำหรับพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่เขตสีม่วงสำหรับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ มีพื้นที่ 1,501 ไร่ จะรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การบินและโลจิสติกส์

3.เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ซึ่งจะปรับพื้นที่ในเขตทั้งหมดจากพื้นที่เขตสีม่วงอ่อนมีจุดสีขาว สำหรับพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่เขตสีม่วงสำหรับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม โดยมีพื้นที่ 698 ไร่รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การบินและโลจิสติกส์

4.เขตส่งเสริมเศรษฐกิจศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา) จ.ชลบุรี ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่สีน้ำตาลประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ โดยศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่บน พื้นที่ 566 ไร่ เพื่อตั้งเป็นศูนย์นวัตกรรมด้านการแพทย์ ยานยนต์และดิจิทัล ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในพื้นที่ รวมถึงลดผลกระทบต่อประชาชนด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยผนวกความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ รวมถึงด้านการแพทย์และการจัดการสุขภาพ

5.เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง ซึ่งจะปรับพื้นที่ในเขตบางส่วนจากพื้นที่เขตสีม่วงอ่อนมีจุดสีขาว สำหรับพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่เขตสีม่วง สำหรับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม

สำหรับนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จังหวัดระยองพื้นที่ 1,498 ไร่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์

6.เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรมเอ็กโก ระยอง ซึ่งจะปรับพื้นที่ในเขตบางส่วนจากพื้นที่เขตสีม่วงอ่อนมีจุดสีขาว สำหรับพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่เขตสีม่วง สำหรับเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม

นิคมอุตสาหกรรมเอ็กโก ระยอง ตั้งอยู่ที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยองจ.ระยอง มีพื้นที่รวม 621 ไร่ อยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักประเภท S-Curve และ New S-Curve ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอีอีซี ได้แก่ ยานยนต์แห่งอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ การแพทย์ครบวงจร และเชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ

7.เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีบ้านฉาง จ.ระยอง ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่สีน้ำตาลประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ

ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีบ้านฉาง มีพื้นที่รวม 519 ไร่สามารถรองรับการประกอบกิจการ 360 ไร่ ตั้งเป้าหมายการลงทุน 10 ปี จำนวน 20,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการปรับแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจรธรรมศาสตร์ พัทยา(EECmd) และเพิ่มพื้นที่อีก 18 ไร่ เป็น 585 ไร่

สกพอ.แก้ผังอีอีซีปรับ ”สีม่วง” หนุนเขตส่งเสริมพิเศษ-อุตฯ แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า การขอแก้ไขผังอีอีซีเพิ่มเติมในพื้นที่ข้างต้นเป็นไปเพื่อให้สิทธิในการพัฒนาในที่ดินซึ่งผังสีเดิมมีข้อจำกัด รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ในด้านการส่งเสริมการลงทุนที่มากกว่าพื้นที่เดิม โดยกระบวนการดำเนินงานและจัดทำผังเมืองรวมตาม พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ปี