TWPC - ธุรกิจใหม่หนุนการเติบโต (24 ก.พ. 65)

TWPC - ธุรกิจใหม่หนุนการเติบโต (24 ก.พ. 65)

กำไร 4Q ฟื้นตัว 800% yoy และ 108%qoq เป็น 81 ลบ. หนุนโดย (1) ราคาผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น และ (2) ปริมาณการส่งออกสูงขึ้น เราคงมุมมองว่าปี 2022 จะเป็นปีที่ดีขึ้น หนุนจาก

(1) อัตราการใช้กำลังการผลิตที่ดีขึ้นตามผลผลิตมันสำปะหลังสูงขึ้น, (2) ราคาแป้งมันยังทรงตัวในระดับสูง และ (3) รายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจพลาสติกชีวภาพ คงคำแนะนำ ซื้อ ปรับราคาเป้าหมายเพิ่มเป็น 7.60 บาทต่อหุ้น (จาก 7.10 บาท) อ้างอิง 12x FY22F PE

 

กำไร 4Q ดีขึ้นทั้ง yoy และqoq

เป็นผลจาก (1) ราคาผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศสูงขึ้น, และ (2) ปริมาณการส่งออกมากขึ้น 4Q21 กำไรขั้นต้นฟื้นตัวเป็น 18.4% จาก 14.8% ใน 4Q20 และ 18.2% ใน 3Q21  

 

ราคาผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในระดับสูง

อ้างอิงข้อมูลของสมาคมแป้งมันสำปะหลัง ราคาแป้งมันสำปะหลังใน ม.ค. ปรับตัวดีขึ้น 14% yoy เป็น 14,250 บาทต่อตัน ส่วนราคาส่งออกเพิ่มขึ้น 3% yoy เป็น USD483/ton และคาดว่าราคาจะยังอยู่ในระดับสูงต่อจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากตลาดจีน

 

ภาพเชิงบวกในปี 2022

เราคาดอัตรากำไรขั้นต้นปี FY22F จะยังสูงกว่า 20% หนุนจากอัตราการผลิตที่ดีขึ้นตามผลผลิตมันสำประหลัง รวมถึงราคาแป้งมันจะที่ทรงตัวในระดับสูง นอกจากนี้ TWPC วางแผนในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ - พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ ทำจากมันสำปะหลัง - ใน 2Q22 และบริษัทตั้งเป้ารายได้จะเป็นสัดส่วน 10% ของรายได้รวมใน 3 ปีข้างหน้า

 

คงคำแนะนำ ซื้อ ปรับราคาเป้าหมายเพิ่มเป็น 7.60 บาท (จาก 7.10 บาท)

เราปรับคาดการณ์กำไรปี FY22F และ FY23F ขึ้น 7% และ 11% เป็น 559 ลบ. และ 608 ลบ. ตามลำดับ หลังรวมรายได้จากธุรกิจพลาสติกชีวภาพ และ ปรับเพิ่มสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้น คงคำแนะนำ ซื้อ ของเราเป็นผลจากภาพเชิงบวกในปี FY22 โดย TP ของเราอ้างอิง 12x FY22F PE