ผู้ถือหุ้นใหญ่ PTC ขายบิ๊กล็อต 5.61% ให้ "ปราณี วิชัยกุล - ปวิช ชัยธรรมกร"

ผู้ถือหุ้นใหญ่ PTC ขายบิ๊กล็อต 5.61% ให้ "ปราณี วิชัยกุล - ปวิช ชัยธรรมกร"

"ซีโฟร์ คอร์ปอเรชั่น" ผู้ถือหุ้นใหญ่ PTC ขายบิ๊กล็อตจำนวน 23 หุ้น หรือ 5.61% ให้ "ปราณี วิชัยกุล - ปวิช ชัยธรรมกร"

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ได้รับรายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTC โดย บริษัท ซีโฟร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2565

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 5.6097% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 11.2195% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 5.6097% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 11.2195% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ เป็นการซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ (บิ๊กล็อต) ให้กับ นางสาวปราณี วิชัยกุล และนายปวิช ชัยธรรมกร จำนวนหุ้นที่จำหน่าย 23,000,000 หุ้น หรือ 5.6097% ภายหลังการจำหน่ายเหลือถือ 46,000,000 หุ้น หรือ 11.2195%

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์