นายก ส.สินทรัพย์ดิจิทัล ชี้คริปโทฯ มาแรง ฉุดไม่อยู่!

นายก ส.สินทรัพย์ดิจิทัล ชี้คริปโทฯ มาแรง ฉุดไม่อยู่!

นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัล ชี้ คริปโทฯ บิตคอยน์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอน ต้านไม่อยู่ ดังนั้นควรเรียนรู้ และหาแนวทางหาประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่เพิ่มมากกว่า การห้าม แนะเปิดกว้างให้เอกชนเข้าไปพัฒนา CBDC หากจะพัฒนาบริการทางการเงิน

        นายศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย กล่าวในงานสัมมนา DIGITAL TRANSFORMTION FOR CEO#3 ภายใต้หัวข้อ The Future of financial System ว่า การมาของ คริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์  เหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ และต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอน

     ดังนั้นต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับทิศทางเหล่านี้ มากกว่าการไปห้ามไม่ให้คนไปใช้ แต่ควรหาแนวทางที่จะอยู่ร่วมกันมากกว่า เพราะการห้ามคือ การชะลอ ไม่ให้เกิดขึ้น หรือไม่เห็นเท่านั้น แต่อย่าลืมว่าธรรมชาติของคริปโทเคอร์เรนซี และบิตคอยน์ ก็ต้องหมุน และเกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้ว ดังนั้นควรหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้อย่างไรเป็นโจทย์ที่สำคัญ 
      “คริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ เหมือนสายลม แสงแดด เหมือนธรรมชาติ เราไม่สามารถห้ามให้ลมพัดได้ ฉันใดก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแน่นอน ดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับมัน อย่างไรมากกว่าการไปห้ามไม่ใช่คนไปใช้ เพราะการห้ามคือ การชะลอ ไม่ให้เห็นเท่านั้น”

        ทั้งนี้มองว่าการ โครงการ Central Bank Digital Currency (CBDC) หรือเงินสกุลดิจิทัลที่ออกโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ที่กำลังจะเกิดขึ้น จะไม่ได้เข้ามาแทนคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์

      แต่การมาของ CBCD จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นช่องทางการชำระเงิน หรือแทนเงินสด หรือพร้อมเพย์ในปัจจุบัน ดังนั้นการนำไปใช้จะมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกันกับคริปโทเคอร์เรนซี

     อย่างไรก็ตาม มองว่าควรมีการเปิดกว้าง เพื่อให้เอกชนเข้าไปร่วมกันพัฒนา CBDC ร่วมกัน เพื่อหาประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจประชาชน และเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า
     

“ธปท.ควรโอเพ่น ให้คนมาช่วยพัฒนา CBCD เพราะ ธปท.ไม่สามารถสู้กับเดเวอร์ล็อปเปอร์ทั่วโลกได้ เพราะทั่วโลกช่วยกันพัฒนาคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ ดังนั้นการที่ ธปท.จะพัฒนา CBDC ขึ้นมาเองนั้น ยากมาก ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือ การโอเพ่น การเปิดกว้าง ให้เอกชนเข้าไปช่วยดูว่าอะไรที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจ เพราะเราไม่สามารถไปสู่เดเวอร์ล็อปเปอร์ทั่วโลกได้ ถ้าเราอยากให้บริการทางการเงินของเราสู้ได้ เราต้องร่วมมือกันเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น” 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์