"คลัง" เผยคนละครึ่งเฟส 4 เงินสะพัดแล้วกว่า 31,589 ล้านบาท

"คลัง" เผยคนละครึ่งเฟส 4 เงินสะพัดแล้วกว่า 31,589 ล้านบาท

"โฆษกคลัง" เผย คนละครึ่งเฟส 4 มียอดใช้จ่ายแล้วกว่า 3.1 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นประชาชนใช้จ่าย 1.6 หมื่นล้านบาท และรัฐสมทบอีก 1.5 หมื่นล้านบาท เตือนผู้ใช้สิทธิเดิมตั้งแต่เฟส 3 ต้องเริ่มใช้จ่ายภายใน 28 ก.พ. นี้ มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (โครงการฯ ระยะที่ 4) โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 24.07 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 31,589.7 ล้านบาท

แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 16,014.1 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 15,575.6 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 12,483.2 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 5,743 ล้านบาท ร้าน OTOP 1,443.3 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 11,323.6 ล้านบาท ร้านบริการ 545.6 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 51 ล้านบาท


 

โดยมีประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จทั้งหมด 26.35 ล้านราย ทั้งนี้ มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 แล้ว จำนวน 25.43 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.34 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 1.89 หมื่นราย
 

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลัง ยังได้กล่าวว่า ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 สำเร็จแล้ว สามารถเริ่มใช้จ่ายได้วันนี้เป็นวันแรกจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

 

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ยังสามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเริ่มใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ