คนละครึ่ง 14 วัน เงินสะพัด 2.83 หมื่นล้าน

การใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 ก.พ. 2564 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 23.67 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 28,310 ล้านบาท

โฆษกกระทรวงการคลัง พรชัย ฐีระเวช ระบุ การใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1-14 ก.พ. 2564 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 23.67 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 28,310 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 14,346 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 13,963 ล้านบาท

 

 


พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์