"คนละครึ่งเฟส 4" เริ่มใช้จ่ายวันนี้(17 ก.พ.) วันแรก

"คนละครึ่งเฟส 4" เริ่มใช้จ่ายวันนี้(17 ก.พ.) วันแรก

"คนละครึ่งเฟส 4" ลงทะเบียนสำเร็จ 9.2 แสนราย เริ่มใช้จ่ายวันนี้(17 ก.พ.) วันแรก ส่วนประชาชนกดรับสิทธิบนแอปฯ "เป๋าตัง" แล้ว 25.31 ล้านคน

ความคืบหน้าโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 "คนละครึ่งเฟส 4"

โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 23.67 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 28,310.3 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 14,346.6 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 13,963.7 ล้านบาท

มียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

  • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 11,024.3 ล้านบาท
  • ร้านธงฟ้า 5,224.6 ล้านบาท
  • ร้าน OTOP 1,306.5 ล้านบาท
  • ร้านค้าทั่วไป 10,221.2 ล้านบาท
  • ร้านบริการ 489.2 ล้านบาท
  • กิจการขนส่งสาธารณะ 44.5 ล้านบาท 

"คนละครึ่งเฟส 4" เริ่มใช้จ่ายวันนี้(17 ก.พ.) วันแรก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" แล้ว จำนวน 25.31 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และมี ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ  "คนละครึ่งเฟส 4" สำเร็จแล้ว 9.2 แสนราย

สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ  "คนละครึ่งเฟส 4"  มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.34 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 17,459 ราย

 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 หรือ "คนละครึ่งเฟส 3" ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" สำเร็จ จะสามารถ เริ่มใช้สิทธิได้วันแรกในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

 

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105 ,08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7108 , 08-5842-7109 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)