ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 71.05 สงขลา 70.80 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 71.25 สงขลา 71.00 น้ำยางข้น 60% (มี.ค.) กรุงเทพฯ 51.15 สงขลา 50.90 (เม.ย.) กรุงเทพฯ 51.35 สงขลา 51.10

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนมีนาคม 2565 เดือนเมษายน 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 71.05 70.80 71.25 71.00
ชั้น 2 70.45 70.20 70.65 70.40
ชั้น 3 69.90 69.65 70.10 69.85
ชั้น 4 69.60 69.35 69.80 69.55
ชั้น 5 69.15 68.90 69.35 69.10
ยางแท่ง        
STR5L 75.00 74.75 75.20 74.95
STR20 59.85 59.60 60.05 59.80
น้ำยางข้น 60% 51.15 50.90 51.35 51.10
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565