กระทรวงอุตฯ หนุนผ้าไหมอีสานบุกตลาดต่างประเทศ

กระทรวงอุตฯ หนุนผ้าไหมอีสานบุกตลาดต่างประเทศ

กระทรวงอุตสาหกรรมต่อยอดหนุนผู้ประกอบการ พัฒนาอัตลักษณ์อุตสาหกรรมสิ่งทออีสาน ให้ความรู้ด้านการออกแบบสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมเชื่อมโยงการผลิต การตลาด สู่ประเทศญี่ปุ่น พาผ้าไหมไทยบุกตลาดใหม่ในต่างประเทศ

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและผ้าพื้นเมือง โดยสนับสนุนให้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการออกแบบเชิงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่อีสานแฟชั่น

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 มีการดำเนินโครงการใน ระยะที่ 1 ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการออกแบบ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและผ้าทอพื้นเมือง เพื่อทำให้ผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องแต่งกายผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับโครงการฯ ระยะที่ 2 ในปี 2565 จะเน้นต่อยอดพัฒนาเทคนิคการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ในรูปแบบใหม่ ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่า 50% โดยสร้างลวดลายที่ไม่ซ้ำในผืนผ้าในแบบมินิมอลสไตล์ (Minimal Style) เน้นความธรรมดา เรียบง่ายและจะมีลายที่ไม่ซ้ำกัน สามารถนำไปใช้ในการตัดเย็บได้ง่ายและหลากหลายกว่าผ้าไหมลายไทยดั้งเดิม ทั้งยังมีความเป็นสากล และตรงกับความต้องการของผู้ซื้อต่างประเทศ

โดยตั้งเป้ายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยให้เป็นผ้าไหมระดับพรีเมี่ยม และเชื่อมโยงทั้งในส่วนของการผลิต และการตลาด สู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก มุ่งเน้นสร้างตลาดใหม่จากผ้าไหมไทยในต่างประเทศ
 

ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จภายใต้โครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ แบรนด์ SHOES JAI กรุงเทพ ผลิตรองเท้าผ้าวัสดุจากธรรมชาติ และส่งออกยังตลาดต่างประเทศ, ร้านจิราพรผ้าคราม สกลนคร ผลิตภัณฑ์ชุดผ้าฝ้ายและเครื่องประดับจากผ้าฝ้าย มีการนำรูปแบบชุดเสื้อผ้าภายใต้โครงการไปผลิตและจำหน่ายในจังหวัด และทางตลาดออนไลน์ในกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น และกลุ่มผ้าไหมบ้านดู่ นครราชสีมา ผลิตผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายใหม่โดยนำออกจำหน่ายในตลาดระดับพรีเมี่ยมในงาน ICON CARFT (สยามไอคอน) และตลาดต่างประเทศ กระทรวงอุตฯ หนุนผ้าไหมอีสานบุกตลาดต่างประเทศ

“แนวทางการพัฒนาในปี 2565 เน้นไปที่ 16 ผลิตภัณฑ์ ที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ อาทิ ผ้าไหมผืน มินิมอลสไตล์ สีอ่อนแนวเอิรธ์โทน และมีความเป็นไทย โดยที่ยังคงมีเป้าหมายทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่น”