"คนละครึ่งเฟส 4" เช็คให้ชัวร์! ใคร "ไม่มีสิทธิลงทะเบียน" รายใหม่ 10 ก.พ. บ้าง ?

"คนละครึ่งเฟส 4" เช็คให้ชัวร์! ใคร "ไม่มีสิทธิลงทะเบียน" รายใหม่ 10 ก.พ. บ้าง ?

"คนละครึ่งเฟส 4" ใช่ว่าทุกคนจะมีสิทธิ! เปิดเงื่อนไขสำคัญ ในการ "ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4" รายใหม่ เช็คคุณสมบัติก่อนลงทะเบียนใหม่ ใคร "ไม่มีสิทธิลงทะเบียน" รับเงิน 1,200 บาท

10 ก.พ.65 วันแรกของการเปิดให้ประชาชน "ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4" สำหรับรายใหม่ ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" และ "เวบไซต์คนละครึ่ง

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ใครก็มีสิทธิลงทะเบียนได้! "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" พาไปดูเงื่อนไขสำคัญที่ต้องรู้ก่อนลงทะเบียนคนละครึ่งรายใหม่ จะได้ไม่เสียเวลา

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับเงิน 1,200 บาทเข้า "เป๋าตัง" เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติหลักคือ เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ณ วันลงทะเบียน มีบัตรประชาชน

นอกจากจะเช็คคุณสมบัติของตัวเองแล้ว ที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ลงทะเบียนจะต้อง "ไม่ใช่" คนที่เคยมีประวัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ ด้วย

1. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ฐานข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค.65)

2. ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อผ่านบัตรประชาชน (ฐานข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค.64)

3. ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่นๆ ของรัฐ

4. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนมาตรการใดๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ หากตรวจสอบคุณสมบัติข้างต้นแล้วพบว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด และไม่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 จะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มจำนวน 1 ล้านสิทธิ โดย ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 65 เป็นต้นไป เวลา 06.00-22.00 น. โดยทำได้ 2 ช่องทาง คือ

- เวบไซต์ www.คนละครึ่ง.com
- แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

เมื่อได้รับสิทธิสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.65 เป็นต้นไป โดยจะต้องใช้สิทธิภายในวันที่ 30 เม.ย.65

"คนละครึ่งเฟส 4" เช็คให้ชัวร์! ใคร "ไม่มีสิทธิลงทะเบียน" รายใหม่ 10 ก.พ. บ้าง ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 

----------------------------------------------------

อ้างอิง: คนละครึ่ง

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์