SME D Bank ร่วมมือ ส.อ.ท. พาเอสเอ็มอีฝ่าวิกฤติโควิด-19

SME D Bank ร่วมมือ ส.อ.ท. พาเอสเอ็มอีฝ่าวิกฤติโควิด-19

SME D Bank ร่วมหารือ ส.อ.ท. ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนวงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท พร้อมพัฒนาทักษะยุคใหม่ ก้าวข้ามวิกฤติโควิด-19

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมคณะผู้บริหารธนาคาร หารือร่วมกับ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และคณะผู้บริหาร เพื่อร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ผ่านความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน

โดยการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงบริการด้านเงินทุน จาก SME D Bank ตั้งวงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท หวังช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนด้านการยกระดับความสามารถ เพิ่มทักษะความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ได้วางแผนขยายตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ รองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่  ช่วยให้เอสเอ็มอีก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 ไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน