ส่งออกข้าวไทยปี 64 แพ้อินเดีย-เวียดนาม 

การส่งออกข้าวของไทยปี 2564 มีปริมาณ 6.11 ล้านตัน  เพิ่มขึ้น 6.7%  มูลค่า 1.07 แสนล้านบาท ลดลง 7.1% โดยไทยส่งออกเป็นอันดับสามของโลก

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย แจ้งว่า การส่งออกข้าวของไทยปี 2564 มีปริมาณ 6.11 ล้านตัน  เพิ่มขึ้น 6.7%  มูลค่า 1.07 แสนล้านบาท ลดลง 7.1% โดยไทยส่งออกเป็นอันดับสามของโลก รองจากอินเดียที่เป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งปริมาณ 19.55 ล้านตัน และเวียดนาม 6.24 ล้านตัน