เกษตรฯ ขอ 2.9 พันล้าน ฟื้นอาชีพเลี้ยงหมู

กรมปศุสัตว์มีแผนจะเสนอขอใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปีงบประมาณ 2565 เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ระบุ กรมปศุสัตว์มีแผนจะเสนอขอใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปีงบประมาณ 2565 เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกา หรือโรค ASF วงเงิน 2,937 ล้านบาท มาฟื้นฟูอาชีพผู้เลี้ยงหมูรายย่อย

 

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์