น้ำมันดิบรั่วใต้ทะเลไม่กระทบภาพรวมประเทศ

น้ำมันดิบรั่วใต้ทะเลไม่กระทบภาพรวมประเทศ

โฆษกกระทรวงพลังงาน สมภพ พัฒนอริยางกูล ระบุ กรณีน้ำมันดิบจากท่อใต้ทะเลของบมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) รั่วไหลจะไม่กระทบต่อการจัดหาน้ำมันเพื่อรองรับการใช้ของประเทศ ซึ่งภาพรวมประเทศไทยมีกำลังการกลั่นน้ำมันประมาณ 1.25 ล้านบาร์เรลต่อวัน