พาณิชย์ เผย จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ปี 64 เพิ่ม 15 %

พาณิชย์ เผย จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ปี 64  เพิ่ม 15 %

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผย ภาพรวมการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 72,958 ราย เพิ่ม 15 % ผลจากคนเชื่อมั่นประกอบธุรกิจ หลังระดมฉีดวัคซีนและผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด ขณะที่ยอดทุนเลิกกิจการพุ่ง 3 แสนล้านบาทจากการควบรวมกิจการ คาดปี 65 ยอดจดทะเบียน 70,000-75,000 ราย

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดเผยว่า ภาพรวมการจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่ปี 2564 ทั่วประเทศ มีจำนวน  72,958 ราย เมื่อเทียบกับปี 2563 จำนวน 63,340 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 9,618 ราย คิดเป็น 15% และเมื่อเทียบปี 2562 จำนวน 71,485 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 1,473 ราย คิดเป็น 2%โดยธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 7,029 ราย    คิดเป็น 10% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 3,386 ราย คิดเป็น 5% และธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร จำนวน 2,258 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ

ขณะที่มูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในปี 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 229,808.51 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 จำนวน 235,278.75 ล้านบาท ลดลงจำนวน 5,470.22 ล้านบาท คิดเป็น 2.32% และเมื่อเทียบกับปี 2562 จำนวน 327,470.24 ล้านบาท ลดลงจำนวน 97,661.73 ล้านบาท คิดเป็น 30%

พาณิชย์ เผย จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ปี 64  เพิ่ม 15 %

ส่วนจำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ประจำปี 2564 มีจำนวน 19,326 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 384,376.83 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเลิกกิจการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 1,535 ราย คิดเป็น 8% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1,035 ราย คิดเป็น 5% และธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร จำนวน 575 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ

มูลค่าการทุนจดทะเบียนเลิกกิจการที่สูงถึง 3 แสนกว่าล้านบาท ซึ่งสูงถึง 3 เท่า เมื่อเทียบกับปี 63 ก็ไม่ตกใจในตัวเลขเนื่องจากการควบรวมกิจการของบริษัทยักษ์ใหญ่”นายทศพล  กล่าว

นายทศพล กล่าวว่า  ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น  (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64) จำนวน 809,110 ราย มูลค่าทุน 19.57 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด  ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 196,530 ราย คิดเป็น 24.29% บริษัทจำกัด จำนวน 611,262 ราย คิดเป็น 75.55% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,318 ราย คิดเป็น 0.16%

ทั้งนี้ภาพรวมการจัดตั้งธุรกิจทั้งปี 2564 มีจำนวน72,958 ราย  เพิ่มขึ้น 15 %   จากเป้าที่วางไว้ 67,000-69,000 ราย  ซึ่งเป็นผลมาจากระดมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และมาตรการผ่อนคลายมการควบคุมการแพร่ระบาดส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจ ประกอบกับธุรกิจปรับตัวได้ตามสถานการณ์ ส่วนแนวโน้มการจดทะเบียนในปี 65 คาดว่า จะมีการบริโภคมากขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และการเปิดประเทศจะเป็นแรงหนุนให้ภาคบริการ ส่วนการแพร่ระบาดของโอมิครอนคาดว่าจะคลี่คลายได้ในกลางปีนี้และจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นต่อไปในอนาคต จากปัจจัยข้างต้นกรมฯคาดว่าการจดทะเบียนในช่วงครึ่งปีแรกปี 65 จะมีจำนวน 40,000-42,000 ราย และคาดว่าทั้งปีจะมีจำนวน 70,000-75,000 ราย

สำหรับจำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในเดือนธ.ค. 2564 มีจำนวน 3,705 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 18,301.28 ล้านบาท ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 390 ราย คิดเป็น 11% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 250 ราย คิดเป็น 7% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจในภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 126 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ ส่วนธุรกิจเลิกประกอบกิจการมีจำนวน 5,709 ราย โดยมีมูลค่า ทุนจดทะเบียนจำนวน 22,243.95 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเลิกกิจการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  ธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 450 ราย       คิดเป็น 8% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 245 ราย คิดเป็น 4% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 149 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ