BBL ต่อยอดความรู้เพื่อเอสเอ็มอี จัดทำหนังสือ ‘ท้องถิ่น อินเตอร์’ แจกฟรี

BBL ต่อยอดความรู้เพื่อเอสเอ็มอี จัดทำหนังสือ ‘ท้องถิ่น อินเตอร์’ แจกฟรี

แบงก์กรุงเทพมุ่งส่งเสริมความรู้เพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ต่อยอดองค์ความรู้ชุมชน จากรายการ “คาราวานสำราญใจ เที่ยวไปในชุมชน” สู่หนังสือ “ท้องถิ่น อินเตอร์” เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้วิสาหกิจชุมชน ตอกย้ำแนวคิด “เพื่อนคู่คิด”

      นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ธนาคารให้ความสำคัญส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีที่มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีพื้นฐานทางธุรกิจที่เข้มแข็ง สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับไปสู่การทำตลาดระดับประเทศและภูมิภาคต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

     ตลอดจนมีความสามารถปรับตัวพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกมิติอย่างรอบด้าน ตั้งแต่การส่งเสริมความรู้ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บ และติดอาวุธไอเดียที่เป็นประโยชน์ในการนำไปต่อยอดธุรกิจการสนับสนุนด้านเงินทุนสินเชื่อ การจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน ตลอดจนแนะนำสู่ตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น พร้อมทำหน้าที่ผู้ช่วยจัดการธุรกิจต่างๆ ด้วยบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ได้ตรงความต้องการของธุรกิจ

 

       ล่าสุด ธนาคารได้จัดทำหนังสือ “ท้องถิ่น อินเตอร์” โดยรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ จากเนื้อหาในรายการ “คาราวานสำราญใจ เที่ยวไปในชุมชน” ซึ่งเป็นรายการที่ธนาคารกรุงเทพให้การสนับสนุน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ในชุมชนกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ผ่านหลากหลายมิติ ทั้งการท่องเที่ยว วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ทักษะ และภูมิปัญญาที่สะท้อนผ่านผลิตภัณฑ์ และบริการของชุมชน

      โดยมีผู้ทำหน้าที่ถอดบทเรียนจากภูมิปัญญา และถ่ายทอดเรื่องราวให้เข้าใจได้ง่ายๆ ได้แก่ “คุณสุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์” นักเขียน และนักออกแบบผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์ชุมชนผู้หลงใหลการสร้างแบรนด์ และออกแบบการสื่อสาร

 

BBL ต่อยอดความรู้เพื่อเอสเอ็มอี จัดทำหนังสือ ‘ท้องถิ่น อินเตอร์’ แจกฟรี       คุณสุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ กล่าวถึงความรู้สึกส่วนหนึ่งไว้ในหนังสือว่า “การได้เป็นเพื่อนร่วมเดินทางของรายการคาราวานสำราญใจเที่ยวไปในชุมชน 

    โดยธนาคารกรุงเทพ ทำให้มีโอกาสได้สัมผัสว่าชุมชนเล็กๆ ทั่วประเทศมีภูมิปัญญาท้องถิ่น และทักษะงานช่างฝีมือมากมายที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ 

      ซึ่งความแตกต่างของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ เสน่ห์ที่แต่ละพื้นที่สามารถนำมาสร้างเป็นอัตลักษณ์ ช่วยต่อยอดคุณค่าให้ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ อย่างสอดรับกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน 

     รวมทั้งการนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบมาใช้ในการพัฒนาให้ตอบโจทย์ตลาดเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความร่วมสมัยให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการช่วยสืบสานมรดกด้านช่างฝีมือให้คงอยู่ต่อไปแบบรุ่นสู่รุ่นได้อีกทางหนึ่ง”

     “ทุกครั้งในการลงพื้นที่แต่ละชุมชนที่รายการเข้าไปถ่ายทำ ธนาคารฯ โดยทีมผู้ผลิตรายการจะเชิญเพื่อนร่วมเดินทางซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญงานสร้างสรรค์ในหลายสาขา ทั้งนักออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์ นักพัฒนาสินค้าชุมชน เชฟชื่อดังระดับประเทศ 

     รวมทั้งนักออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มาร่วมทำงานกับชุมชนเพื่อนำองค์ความรู้มาช่วยแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาให้สินค้าหรือบริการของชุมชน และเชื่อมโยงเข้ากับเรื่องของการท่องเที่ยว ให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคและการทำตลาดยุคใหม่ 

     ภายใต้หลักการคือ ต้องเป็นองค์ความรู้ที่เข้าใจได้ง่าย ต่อยอดจากพื้นฐานที่ชุมชนมีอยู่แล้ว ทั้งทรัพยากร วัตถุดิบ ทักษะทางภูมิปัญญา รวมทั้งต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานที่ไม่สูง เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถนำไปปฏิบัติและสร้าง “แบรนด์ชุมชน” ได้จริง ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังกลุ่มเศรษฐกิจระดับฐานราก ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความแข็งแกร่งไปสู่ผู้คนวงกว้างได้อย่างทั่วถึง” นายทวีลาภ กล่าวและว่า

     เนื้อหาในหนังสือ “ท้องถิ่น อินเตอร์” จะเน้นการถ่ายทอดความรู้ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง ตั้งแต่เรื่องการสร้างแบรนด์ชุมชน กระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่างเป็นขั้นตอน การคัดสรรไอเดียดี สินค้าเด็ดจากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

     ตลอดจนผลสำเร็จของชุมชนที่ได้นำแนวคิด และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญไปต่อยอดและพัฒนา จนประสบความสำเร็จทั้งในด้านรายได้ และความยั่งยืน เช่น ชุมชนบ้านหนองหล่ม จ.พะเยา ที่นำไอเดียมาปรับกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับความต้องการของนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม จนได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 แชมเปียนชุมชนระดับประเทศจาก 462 ชุมชน และสามารถจับคู่ธุรกิจกับบริษัทนำเที่ยวจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ช่วยขยายตลาดไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้สำเร็จ 

     รวมทั้งชุมชนบ้าน กม.32 อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ในพื้นที่คือ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และ Darina Pizza หรือพิซซ่าอัยเยอร์เวง สูตรพิซซ่าหน้าปลานิลสายน้ำไหล เทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นซิกเนเจอร์เมนูในพื้นที่ ซึ่งเจ้าของร้านได้นำแนวคิดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากทางรายการไปทดแทนบรรจุภัณฑ์แบบเดิม 

   โดยเปลี่ยนมาใช้กระดาษลูกฟูกสำเร็จรูปที่มีความแข็งแรงแต่ราคาประหยัด วางซ้อนกันได้ ไม่เสียรูปทรงและรักษาอุณหภูมิพิซซ่าให้คงความอร่อยเสมือนนั่งทานในร้าน ตอบโจทย์การขนส่งและเทรนด์การสั่งอาหารออนไลน์ (Food Delivery)รวมทั้งออกแบบตราสัญลักษณ์และลวดลายกราฟิกบนกล่องใหม่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น มีลูกค้าเพิ่มขึ้นถึง 30% ในเวลาอันรวดเร็ว 

     เช่นเดียวกับกาแฟอัยเยอร์เวง อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน ภายหลังจากออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการซื้อ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์

    สามารถขยายฐานสร้างลูกค้าใหม่ ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 20% รวมทั้งสามารถขยายตลาดได้สำเร็จ จากการถูกบรรจุไว้ในเมนูของร้านกาแฟมวลชนทั่วประเทศอีกด้วย

     นายทวีลาภ กล่าวอีกว่า หนังสือ “ท้องถิ่น อินเตอร์” จึงเป็นเสมือนการรวบรวมประสบการณ์ และหนึ่งในเครื่องมือช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปสู่สาธารณชน 

    ทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ หรือผู้สนใจต้องการประกอบธุรกิจเพื่อนำความรู้และแนวคิดจากกรณีศึกษาและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและตอบโจทย์แต่ละท้องถิ่นหรือกลุ่มเป้าหมายของแต่ละธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยธนาคารกรุงเทพ ดำเนินการจัดพิมพ์ครั้งแรก จำนวน 3,000 เล่ม 

    สำหรับนำไปส่งมอบให้แก่ห้องสมุด สถาบันการศึกษา และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั่วประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบ eBook ได้ฟรี    ที่    เวบไซต์www.bangkokbank.com/LocaltoGlobalBook/index.html หรือ QR Code ตามแนบ

     “นอกจากการส่งเสริมด้านความรู้แล้ว ธนาคารกรุงเทพยังให้การสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถต่อยอดศักยภาพของธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น

    เช่น การให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อสร้างเครดิตสำหรับธุรกิจ การสนับสนุนด้านการเงินผ่านบริการสินเชื่อและเครื่องมือทางการเงินหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านการเงิน การจับคู่ธุรกิจเพื่อช่วยให้เข้าถึงผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เดียวกัน 

    ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเข้าถึงตลาดในวงกว้างยิ่งขึ้น ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในฐานะ “เพื่อนคู่คิด” ที่พร้อมเดินเคียงข้างและเติบโตไปด้วยกันตลอดเส้นทาง”

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์