ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 66.05 สงขลา 65.80 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 66.25 สงขลา 66.00 น้ำยางข้น 60% (ก.พ.) กรุงเทพฯ 66.05 สงขลา 65.80 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 66.25 สงขลา 66.00

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.) 
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนมีนาคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ
ชั้น 1 66.05 65.80 66.25
ชั้น 2 65.45 65.20 65.65
ชั้น 3 64.90 64.65 65.10
ชั้น 4 64.60 64.35 64.80
ชั้น 5 64.15 63.90 64.35
ยางแท่ง      
STR5L 63.00 62.75 63.20
STR20 58.00 57.75 58.20
น้ำยางข้น 60% 43.60 43.35 43.80
       
       

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565