GLOBAL - risk/reward น่าสนใจขึ้น; ปรับคำแนะนำ เป็น ซื้อ

GLOBAL - risk/reward น่าสนใจขึ้น; ปรับคำแนะนำ เป็น ซื้อ

เราคาดกำไร 4Q21 ที่ 700ลบ. (+56% yoy) กำไรเติบโต 4Q21 yoy หนุนจาก SSSg +15% จากดัชนีเหล็กที่ปรับตัวขึ้นเป็น 119 (+41% yoy) และรายได้ภาคการเกษตรเติบโต 3% YoY

ดาวน์ไซด์จากราคาเหล็กในจีนเริ่มทรงตัว MoM จาก PBoC ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มอุปสงค์อสังหาฯและ สภาพอากาศ ENSO ที่เป็นกลางของ NOAA ช่วยให้รายได้ภาคการเกษตรทรงตัวในปี 2022 สัดส่วน risk-reward ที่น่าสนใจมากขึ้น เราปรับคำแนะนำ ขึ้นเป็น ซื้อ

 

คาดกำไรปกติ 4Q21 ที่ 700ลบ. จาก SSSg แข็งแกร่ง

คาดกำไร 4Q21 ฟื้นตัวปานกลาง qoq +6.2% จากการเปิดเมือง การเติบโต yoy 56% เป็นผลจาก 1). SSSg แข็งแกร่งที่ 15% yoy จากดัชนีเหล็กที่เพิ่มขึ้น YoY ที่ 119.6x (+41% จาก 84.9x ใน 4Q20) และจากรายได้ภาคการเกษตรใน 4Q21 เติบโตที่ 3% yoy, และ 2). ร้านค้าใหม่สองร้านค้าใน 4Q21 ทำให้บริษัทเปิดร้านค้ารวม 5 ร้านค้าในปีที่ผ่านมา (ร้านค้ารวม 77 ร้านค้า, +5 yoy, +2 qoq)

 

ราคาเหล็กในจีนเริ่มทรงตัวภาวะอากาศ ENSO เป็นกลางช่วยจำกัดดาวน์ไซด์

ตั้งแต่การปรับคาดการณ์กำไรของเราลงเพื่อสะท้อนอัตรากำไรเหล็กที่ลดลง เราเชื่อว่าความเสี่ยงจากจุดนี้ไปค่อนข้างจำกัดในสองประเด็น ประเด็นแรกจากดัชนี้ราคาเหล็ก ราคาเหล็กในจีนเริ่มทรงตัวที่ 4,700 CNY/ตันในม.ค.จนถึงตอนนี้ (+4% MoM) หลังคาดว่าอุปสงค์การก่อสร้างจะเริ่มฟื้นตัวหลังวันหยุดตรุษจีนหลังจากการลดดกเบี้ยในม.ค. 18 ซึ่งช่วยจำกัดดาวน์ไซด์ของอัตรากำไรเหล็กที่อาจลดลงต่อ ประเด็นที่สอง NOAA คาดแนวโน้มสภาวะอากาศเป็นกลาง (ความเป็นไปได้ 51% ที่สภาวะอากาศเป็นกลาง) สะท้อนว่าโอกาสสภาพอากาศเป็นเอลนีโญ (ซึ่งอาจทำให้เกิดภัยแล้งในไทย) ในปี 2022 น้อย

 

 

 

 

 

ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น ซื้อ จาก risk-reward ที่ดี

จากราคาหุ้นที่ปรับตัวลง 15% ตั้งแต่บทวิเคราะห์เปลี่ยนคำแนะนำลงเป็น ถือ เราเชื่อว่า valuation ปัจจุบันของ GLOBAL เป็นโอกาสในการซื้อช่วงย่อ เนื่องจาหุ้นซื้อขายที่ระดับเฉลี่ย PE 5ปีที่ 26.5x โดยมีผมตอบแทนรวม (Total Return) มากขึ้นทั้งราคาเป้าหมายปี 2022 ที่ 22บาท (+15%) และปี 2023 ที่ 25บาท (+31%) เทียบกับความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงไปที่ -0.5SD TP ปี 2022 TP ที่ 16.7บาท(-13%) และ TP ปี 2023 ที่ 18.5บาท (-3%) ดังนั้นเราจึงปรับคำแนะนำขึ้นเป็น ซื้อ