“กรุงไทย” สำรองเงินสด ช่วง "ตรุษจีน 2565" 3 หมื่นล้าน

“กรุงไทย” สำรองเงินสด ช่วง "ตรุษจีน 2565" 3 หมื่นล้าน

"ธนาคารกรุงไทย" ได้สำรองเงินสดเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าและประชาชน ช่วงเทศกาล "ตรุษจีน 2565" ทั้งที่สาขา และ ตู้ ATM จำนวน 31,280 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 65 ธนาคารกรุงไทยได้เตรียมสำรองเงินสดช่วงเทศกาล  "ตรุษจีนปี 2565" เพื่อรองรับการจับจ่ายของลูกค้า ประชาชน ทั้งการใช้บริการที่สาขา และเครื่อง ATM ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 31,280 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองใน

  • เขต กทม. จำนวน 6,390 ล้านบาท
  • เขตภูมิภาค จำนวน 24,890 ล้านบาท

โดยสำรองสำหรับสาขาทั่วประเทศ 1,007 สาขา จำนวน 6,890 ล้านบาท และสำรองสำหรับเครื่อง ATM 9,400 เครื่อง จำนวน 24,390 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ ธนาคารขอแนะนำลูกค้าและประชาชนทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงกิ้ง 

หรือมอบอั่งเปาดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ลดการสัมผัสเงินสด และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19