คลังเดินหน้าเก็บภาษีคริปโทฯ เร่งสรุปแนวทางภายในสิ้นเดือนนี้

คลังเดินหน้าเก็บภาษีคริปโทฯ เร่งสรุปแนวทางภายในสิ้นเดือนนี้

คลังเดินหน้าเก็บภาษีคริปโทเคอร์เรนซี ยันภาครัฐพร้อมส่งเสริมอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับที่ดี โดยสรรพากรจะสรุปแนวทางที่ชัดเจนการจัดเก็บภาษีภายในมี.ค.นี้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังตัวแทนของกลุ่มนักธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมฟินเทค คริปโทฯ-บล็อกเชนเข้าพบวันนี้(25 ม.ค.65)ว่า กระทรวงการคลังได้รับฟังข้อเสนอของสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยที่ขอยกเว้นภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล 3-5 ปี แต่ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ ซึ่งจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน โดยนอกจากการหารือในเรื่องภาษีในอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว ยังมีการหารือในเรื่องของการส่งเสริมเพื่อให้เกิด eco system เพื่อสร้าง infrastructure ให้เอื้ออำนวยต่ออุตสาหกรรมนี้ด้วย

“ขณะนี้กระทรวงการคลัง ยังตอบไม่ได้ว่าจะมีการผ่อนผันเรื่องภาษีคริปโทเคอร์เรนซีหรือไม่ ซึ่งต้องมาพิจารณาในรายละเอียด  ทั้งนี้ ภาครัฐมีความต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับที่ดี”

ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดให้นำกำไรที่ได้รับจากการเทรดคริปโทเคอร์เรนซี จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% และจะต้องนำมารวมยื่นเสียภาษีในช่วง ม.ค.ถึงมี.ค.ของปีถัดไป

ทั้งนี้ นายอาคม กล่าวว่า ในเมื่อยังไม่มีการยกเว้นภาษีนี้ การเทรดคริปโทเคอร์เรนซี ก็จะต้องเสียภาษีเงินได้ตามปกติ โดยจะต้องยื่นเสียภาษีภายในมี.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากร จะทำความชัดเจนในเรื่องการยื่นเสียภาษีเพื่อให้การเสียภาษีมีความสะดวกขึ้น รวมถึง การพิจารณาว่าจะให้ใครเป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ ปัจจุบันผู้ซื้อเป็นผู้หักภาษี ณ  ที่จ่ายให้กับผู้ขาย  ซึ่งมีข้อเสนอว่า ควรให้ Exchange เป็นผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายแทนผู้ขาย เพื่ออำนวยความสะดวก

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์