ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.028 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.016 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.028 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.016 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (24 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 33.028 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันศุกร์ (21 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 33.012 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.016 บาท/ดอลลาร์)