Daily Gold Futures (วันที่ 24 มกราคม 2565)

Daily Gold Futures (วันที่ 24 มกราคม 2565)

Spot Gold แนวรับ 1820/1805 แนวต้าน 1840/1860 GOH22 แนวรับ 1823/1808 แนวต้าน 1843/1863 GF10G22/GFG22 แนวรับ 28,570/28,320 แนวต้าน 28,880/29,180

Gold Online (GOH22)

ศุกร์ที่ผ่านมา GOH22 แกว่งตัว โดยชะลอลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 1831.0 สลับเด้งฟื้นขึ้นมาทำจุดสูงสุดที่ 1845.4 และมาปิดที่ 1834.0

แนวโน้ม Gold Online: ประเมิน GOH22 คาดแกว่งตัวขึ้น โดยอาจแกว่งตัวลงไปทดสอบแนวรับ 1823/1808 สลับเด้งฟื้นขึ้นไปแนวต้าน 1843/1863

กลยุทธ์: แนะนำเปิด Long สัญญา GOH22 ที่แนวรับ 1823 และปิดสถานะที่แนวต้าน 1843/1863 (Stop loss ที่ 1808)

Gold Futures (GF10G22)

ศุกร์ที่ผ่านมา GF10G22 แกว่งตัว โดยเด้งฟื้นขึ้นมาทำจุดสูงสุด 28,910 สลับชะลอลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 28,690 และมาปิดที่ 28,700 (ราคาทองโลกอยู่ที่ 1836 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ค่าเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐที 33.0 บาท/ดอลลาร์และBasis สัญญา GF10G22 ที่ 30 บาท เท่ากับ 28,865 บาท)

แนวโน้ม Gold Futures: ประเมิน GF10G22 อาจแกว่งตัวขึ้น โดยอาจชะลอลงมาทดสอบแนวรับ 28,570/28,320 สลับเด้งฟื้นขึ้นไปแนวต้าน 28,880/29,180

กลยุทธ์: แนะนำเปิด Long สัญญา GF10G22 ที่แนวรับ 28,570 และปิดสถานะที่แนวต้าน 28,880/29,180 (Stop loss ที่ 28,320)