HTC - 4Q21F: กำไรเติบโตสูงกว่าทุกปี (21 ม.ค. 65)

HTC - 4Q21F: กำไรเติบโตสูงกว่าทุกปี (21 ม.ค. 65)

คาดกำไร 4Q21F ที่ 107 ลบ. (+25.2%yoy) เติบโต yoy จากการขยายช่องทางจัดจำหน่ายใน Traditional trade รวมทั้งยอดขายทาง Modern trade ฟื้นตัวจากการเปิดเมือง

เราคงมุมมองเชิงบวกในปี 2022 จากช่องทางการจัดจำหน่ายที่มากขึ้น และสถานการณ์การระบาด Covid-19 ดีขึ้น คงคำแนะนำเป็น “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 43.7 บาท อิงจาก PER ปี FY22F ที่ 13x (0.75SD ของค่าเฉลี่ย 5 ปี)

 

คาดกำไร 4Q21F เติบโต yoy จากการเปิดเมืองและช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น

เราคาดยอดขายใน 4Q21F เติบโต 9.8%yoy, 0.7%qoq อยู่ที่ 1,598 ลบ. หลังจากบริษัทขยายช่องทางการจัดจำหน่ายทาง Traditional trade มากขึ้น รวมทั้งเมื่อมีการเปิดเมือง ยอดขายในช่องทาง Modern trade, ร้านอาหารและโรงแรม กลับมาฟื้นตัวช่วยเพิ่มฐานรายได้ให้สูงขึ้น โดยเราคาดอัตรากำไรขั้นต้นที่ 40.3% ลดลงจาก 42.8% ใน 4Q20 จากต้นทุนราคาบรรจุภัณฑ์ที่สูงขึ้น แต่เพิ่มขึ้นจาก 39.7% ใน 3Q21 จากการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ขณะที่สัดส่วน SG&A/Sales คาดที่ 32.2% ลดลงจาก 36.7% ใน 4Q20 แต่เพิ่มขึ้นจาก 29.9% ใน 3Q21 เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายการตลาดในการออกสินค้าใหม่ (Coca-Cola Zero Cherry) เพิ่มขึ้น ดังนั้นเราคาดกำไรสุทธิ 4Q21F ที่ 107 ลบ. (+25.2%yoy, -14.6%qoq) ทำให้กำไรสุทธิ FY21F เป็น 568 ลบ. (+0.2%yoy) ต่ำกว่าคาดการณ์เดิม 4% เนื่องจาก ในช่วงเดือน พ.ย. พื้นที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วม ส่งผลให้ยอดขายใน 4Q21F ต่ำกว่าคาดการณ์เดิม เราจึงมีการปรับประมาณการยอดขาย FY21F ลดลง 1.4% อยู่ที่ 6,509 ลบ. (+1.3%yoy)

 

 

 

มีมุมมองเชิงบวกสำหรับปี 2022

โมเมนตัมการฟื้นตัวที่ดีของกำไรใน 4Q21 ที่เติบโตดีกว่าทุกปี จากช่องทางการขายที่เพิ่มขึ้นจะเป็นตัวหนุนให้ยอดขายใน FY22F เติบโตได้สูงต่อเนื่อง โดยเราคงประมาณการยอดขายในปี FY22F ที่ 6,977 ลบ. (+7.2%yoy) จากบริษัทมีแผนขยายช่องทางการขาย และเพิ่มสินค้า Zero Sugar ให้มากขึ้น รวมทั้งมี ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในหาดใหญ่ ที่คาดว่าจะเริ่มใน 2H22 ซึ่งยังไม่รวมในประมาณการ

 

คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 43.7 บาทต่อหุ้น

คงคำแนะนำ ซื้อ จากยอดขายเติบโตต่อเนื่องในปี 2022 และเป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ โดยเราคาดเงินปันผลของ 2H21 ที่ 1.15 บาท/หุ้น หรือ Yield ที่ 3.3%ขณะนี้หุ้นมีการซื้อขายที่ระดับ 10.4x FY22F หรือ -0.12SD ของค่าเฉลี่ย 5 ปี