พาณิชย์คุมเข้ม ’ผัก-ผลไม้’ สกัดขึ้นราคา

พาณิชย์ลงพื้นที่ตลาดสี่มุมเมืองหลังจากมีข่าวว่าราคามะละกอปรับสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ขณะนี้ยังไม่พบราคาผิดปกติ และยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลง พร้อมสั่งตั้งทีมระดมกำลังออกตรวจสอบสินค้าทั่วประเทศ หากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร กล่าวภายหลังการลงพื้นที่ สำรวจสถานการณ์การค้าสินค้าผักและผลไม้ ที่ตลาดสี่มุมเมือง จากการสำรวจตลาด พบว่า ระยะนี้ไม่พบความผิดปกติของราคา เพราะผักผลไม้เป็นสินค้าตามฤดูกาลที่บางช่วงมีปริมาณมาก และบางช่วงมีปริมาณน้อย สำหรับมะละกอราคาขึ้นลงตามฤดูกาล โดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ ที่ราคามะละกอปรับตัวสูงขึ้น และปัจจุบันพบว่า ราคาขายส่งของมะละกออยู่ที่ 100 บาท/ 1 ถุง ขนาด 10 กิโลกรัม ทำใหัราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 10 บาท/กิโลกรัม และปัจจุบันพบว่าราคามะละกอมีแนวโน้มปรับตัวลดลง เนื่องจากพ้นช่วงปีใหม่ที่ความต้องการมีสูง

ทั้งนี้ กรณีการกักตุนสินค้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการในระดับจังหวัดให้ทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยให้พาณิชย์จังหวัด รวมถึงพนักงานตามกฎหมาย ที่เคยมีคำสั่งแต่งตั้งตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เช่น นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ให้เข้ามาช่วยทำหน้าที่ หากพบมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นว่ามีการกักตุนหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะมีโทษตามมาตรา 29 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ