พาณิชย์เปิดสมัครร้าน Thai SELECT มี.ค.นี้

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเปิดรับสมัครร้านอาหารไทยทั่วประเทศเข้ารับการประเมินเพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สินิตย์ เลิศไกร ระบุ ในปี 2565 กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเปิดรับสมัครร้านอาหารไทยทั่วประเทศเข้ารับการประเมินเพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เดือนมี.ค. โดยมีคุณสมบัติ อาทิ เปิดให้บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่า 80%