ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 66.90 สงขลา 66.65 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 67.10 สงขลา 66.85 น้ำยางข้น 60% (ก.พ.) กรุงเทพฯ 43.60 สงขลา 43.35 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 43.80 สงขลา 43.55

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนมีนาคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 66.90 66.65 67.10 66.85
ชั้น 2 66.30 66.05 66.50 66.25
ชั้น 3 65.75 65.50 65.95 65.70
ชั้น 4 65.45 65.20 65.65 65.40
ชั้น 5 65.00 64.75 65.20 64.95
ยางแท่ง        
STR5L 63.00 62.75 63.20 62.95
STR20 59.10 58.85 59.30 59.05
น้ำยางข้น 60% 43.60 43.35 43.80 43.55
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565