SET50 Futures (ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565)

SET50 Futures (ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565)

คาดดัชนีในวันนี้อ่อนตัวลงต่อเนื่องหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ทำให้เม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงเพื่อไปชำระคืนหนี้

นอกจากนี้ Fund Flow ที่ไหลออกต่อเนื่องเป็นปัจจัยกดดันดัชนีเพิ่มเติม

 

คำแนะนำ อ่อนตัวลงทดสอบ 979-983 จุด