ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.0272 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.3037 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.0272 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.3037 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (18 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 38.0272 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (17 ม.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 38.3309 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.3037 บาท/ยูโร)