ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.พ.) กรุงเทพฯ 66.20 สงขลา 65.95 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 66.40 สงขลา 66.15 น้ำยางข้น 60% (ก.พ.) กรุงเทพฯ 43.60 สงขลา 43.35 (มี.ค.) กรุงเทพฯ 43.80 สงขลา 43.55

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนมีนาคม 2565
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 66.20 65.95 66.40 66.15
ชั้น 2 65.60 65.35 65.80 65.55
ชั้น 3 65.05 64.80 65.25 65.00
ชั้น 4 64.75 64.50 64.95 64.70
ชั้น 5 64.30 64.05 64.50 64.25
ยางแท่ง        
STR5L 63.00 62.75 63.20 62.95
STR20 58.85 58.60 59.05 58.80
น้ำยางข้น 60% 43.60 43.35 43.80 43.55
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         
         
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565