Media Sector ยอดโฆษณาเดือนธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น MoM แต่ลดลง YoY

Media Sector ยอดโฆษณาเดือนธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น MoM แต่ลดลง YoY

ยอดโฆษณาในเดือนธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น 5% MoM เนื่องจากเทศกาลส่งท้ายปีเก่าซึ่งทำให้ยอดโฆษณาบนสื่อเกือบทุกกลุ่มดีขึ้นตามสถานการณ์ COVID-19 ที่คลี่คลายลงไปตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ยอดโฆษณาของสื่อเกือบทุกกลุ่มเพิ่มขึ้น MoM ยกเว้นสื่ออินเทอร์เน็ต โดยสื่อโรงภาพยนตร์โตโดดเด่น MoM (+50% MoM) หลังจากที่กลับมาเปิดบริการโรงภาพยนตร์ทุกแห่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 แต่เมื่อเทียบ YoY มีเพียงสื่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ทรงตัว ในขณะที่สื่ออื่นๆ ลดลงทั้งหมด โดยสื่อที่ยอดโฆษณาลดลงหนักที่สุดคือสิ่งพิมพ์ (-21% YoY) รองลงมาคือสื่อนอกบ้าน (OOH) (-15% YoY)

 

ยอดโฆษณารวมใน 4Q64 เพิ่มขึ้นแค่ QoQ โดยสื่อโรงภาพยนตร์โตโดดเด่น

ยอดโฆษณารวมใน 4Q64 อยู่ที่ 2.85 หมื่นล้านบาท (+16% QoQ, -6% YoY) โดยยอดโฆษณาที่เพิ่มขึ้น
QoQ เป็นเพราะเทศกาลส่งท้ายปีเก่าซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นยอดโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนธันวาคม 2564 เนื่องจากเจ้าของธุรกิจ และเอเยนซี่สื่อพยายามใช้งบการตลาดเพื่อกระตุ้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ยอดโฆษณาของสื่อโรงภาพยนตร์โตโดดเด่น QoQ ใน 4Q64 (+2,178% QoQ) รองลงมาคือ สื่อ OOH (+21% QoQ) เนื่องจากมีการกลับมาเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์อีกครั้ง และมีผู้ชมสื่อ OOH เพิ่มขึ้นหลังจากที่ผู้คนกลับเข้าไปทำงานในออฟฟิศตั้งแต่ช่วงต้น 4Q64 แต่เมื่อเทียบ YoY ยอดโฆษณาของสื่อเกือบทุกกลุ่มลดลงทั้งหมด โดยมีเพียงสื่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ยังทรงตัวได้ ดังนั้นเราจึงคาดว่ากำไรหลักของหุ้นกลุ่มสื่อทุกตัวที่เราศึกษาอยู่ ซึ่งได้แก่ BEC World (BEC.BK/BEC TB)*, Major Cineplex Group (MAJOR.BK/MAJOR TB)*, VGI (VGI.BK/VGI TB)* และ PLAN B Media (PLANB.BK/PLANB TB)* จะดีขึ้น QoQ ใน 4Q64 แต่เมื่อเทียบ YoY เราคาดว่ากำไรของหุ้นในกลุ่มทุกตัวที่เราศึกษาอยู่จะลดลงตามภาวะของธุรกิจโฆษณาใน 4Q64 โดยเราคาดว่ากำไรของ MAJOR และ PLANB จะโตโดดเด่น QoQ ใน 4Q64 เนื่องจาก i) รายได้ของ MAJOR ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่กลับมาเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ทุกแห่ง และมีรายได้จากการขายตั๋วภาพยนตร์ดังอย่าง “Spiderman” ซึ่งเข้าโรงฉายในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2564 ii) utilization rate ของ PLANB ฟื้นตัวขึ้น ในขณะที่บริษัทสามารถประหยัดต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่เข้าไปซื้อป้ายโฆษณาส่วนใหญ่ของ Master Ad (MACO.BK/MACO TB)

ยอดโฆษณารวมในปี 2564 ลดลงเพียง 0.5% YoY

ยอดโฆษณารวมในปี 2564 อยู่ที่ 1.072 แสนล้านบาท (-0.5% YoY) โดยมีเพียงสื่ออินเทอร์เน็ต (+11%YoY) และ TV (+1% YoY) เท่านั้นที่เพิ่มขึ้น YoY ในขณะที่สื่ออื่น ๆ ลดลงทั้งหมด ทั้งนี้ ยอดโฆษณารวมในปี 2564 ต่ำกว่าประมาณการของเราที่ 1.115 แสนล้านบาทเล็กน้อยเพียง 3.8% ดังนั้น เราจึงยังคงประมาณการยอดโฆษณารวมในปี 2565 ไว้เท่าเดิมที่ 1.211 แสนล้านบาท (+9% YoY) เนื่องจากคาดว่า ธุรกิจโฆษณาจะฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่น่าจะขยายตัวอย่างแข็งแกร่งมากขึ้น

 

Stocks for action

เรายังคงให้น้ำหนักหุ้นกลุ่มสื่อที่ Overweight เนื่องจากคาดว่าผลประกอบการจะโตอย่างน่าประทับใจในปี 2564-65 โดยเราเลือก MAJOR เป็นหุ้นเด่นของเราในกลุ่มนี้จากแนวโน้มกำไรที่จะดีขึ้นตั้งแต่ 4Q64 เป็นต้นไป

 

Risks

ยอดโฆษณาโตช้ากว่าที่คาดไว้